Sekä Turun että Tampereen suunnalla on iloittu valtiovarainministeriön budjettiesityksestä, jossa mainitaan molempien suuntien isot ratahankkeet. Ministeriön ylijohtaja valottaa tilannetta Uudelle Suomelle.

Tunnin junalla tarkoitetaan lyhytrataista ja nopeaa junayhteyttä Turun ja Helsingin välillä. Myös Tampereelle suunnitellaan yhteyttä, joka veisi alle tunnin. Valtiovarainministeriön (VM) mukaan hankkeet tulee ottaa huomioon perusväylänpidon suunnittelumäärärahojen käytössä.

– Helsinki–Turku-ratayhteyden suunnittelurahavarausta käytetään nopean ratayhteyden yleissuunnittelun nopeuttamiseen ja ratasuunnittelun käynnistämiseen. Lisäksi pääradan peruskorjauksen suunnittelun yhteydessä tulee lähtökohtana pitää, että Helsingin päärautatieaseman ja Tampereen rautatieaseman välinen matka voidaan liikennöidä alle tunnissa perinteisellä kalustolla, ministeriö totesi tiedotteessaan.

Muun muassa Pirkanmaan maakuntajohtaja Esa Halme ja Tampereen pormestari Lauri Lyly (sd.) riemuitsivat kirjauksesta samoin kuin Varsinais-Suomen liiton maakuntajohtaja Kari Häkämies.

–Se on henkinen lupaus siitä, että ei ole tarkoitus jättää suunnitelmaa pölyttymään, vaan on tarkoitus, että se menee eteenpäin, Häkämies sanoo Uudelle Suomelle.

–Kyllä tässä nyt vahvistetaan tätä vauhdikkaammin menevän Suomen kehitystä.

Häkämies on iloinen siitä, että linjaus tuli juuri valtiovarainministeriöstä, joka on ikään kuin yhteisellä asialla. Turun tunnin junaa on jo edistetty 40 miljoonan suunnittelurahalla, jota myönnetään 10 miljoonan erissä. Häkämies pitää rahaa reiluna.

Häkämies ei näe Tampereen suunnan junahanketta kilpailevana Turun suunnan hankkeelle.

–Meidän etumme on se, että olemme pidemmällä kuin kukaan muu, mutta en kiistä myöskään sen tärkeyttä, hän sanoo Tampereelle viitaten.

Ministeriössä alkoi tohina heti

VM:n kirjaus on jo saanut vipinää aikaan liikenne- ja viestintäministeriössä. Verkko-osaston osastopäällikkö, ylijohtaja Mikael Nyberg kertoo Uudelle Suomelle, että ministeriö on jo tänään alkanut arvioida yhdessä Liikenneviraston kanssa Turun ja Tampereen ratahankkeiden suunnittelua, aikataulutusta ja toteutuksen vaatimaa rahoitusta. Nyt tutkitaan, mitä tarvitaan, jotta kirjauksen toiveet voidaan toteuttaa.

Nyberg huomauttaa, että VM ei esittänyt minkäänlaista lisärahoitusta, joten valmistelua tarvitaan.

Turun osalta arvioidaan, kuinka nopeasti voidaan siirtyä yleissuunnittelusta ratasuunnitteluun ja Tampereella, miten suunnittelua jatketaan. Liikennevirastosta kerrotaan, että Turun tunnin junan suunnittelu on valmis vuonna 2020. Sen lisäksi tarvitaan Espoo–Salo-oikoratasuunnitelma ja investointipäätöksiä koko hankkeen osalta.

Nybergin mukaan Tampereen suunnalla Helsingin ja Riihimäen välillä on käynnissä töitä, mutta Riihimäki–Tampere-välillä ei ole vielä mitään.

Nyberg kertoo, että Turun hankkeen 40 miljoonan euron rahoituksesta on jäljellä vielä 10 miljoonaa. Kokonaisarviointi pyritään tekemään mahdollisimman nopeasti. Hallitus kokoontuu budjettiriiheen elokuun lopulla.

Nyberg huomauttaa, että joka tapauksessa joudutaan pyytämään poliittisia rahoituspäätöksiä.

–Suunnittelu tarvitsee lisärahaa varmuudella.

Nybergin mukaan puhutaan useista kymmenistä miljoonista. Hän arvioi, että ”tuollaisen hankkeen suunnittelukustannukset ovat suunnilleen 5–10 prosenttia”.

–Kyllä ne helposti ovat tuollaisen ison ratahankkeen ja suunnittelukustannukset pyörivät jo yli sadan miljoonan. Kyllä se vaatii tuntuvaa rahoitusta.

Nyberg huomauttaa, että rahaa tarvitaan sitä mukaa, kun suunnitellaan ja hanke etenee. Suunnittelu ja rakentaminen vievät vuosia. Nyt pyritään saamaan käsitys myös siitä, miten menot jaksottuvat eri vuosille.

Työllisyys- ja jopa maahanmuuttokysymys

Myöskään Nyberg ei pidä hankkeita keskenään kilpailevina, vaikka Turun tunnin junassa mennäänkin pidemmällä.

–Näillä on yhteinen piirre se, että työssäkäyntialueita halutaan laajentaa ja sitä kautta tuoda alueille kasvua ja elinvoimaa ja mahdollisuuksia. Molemmat ovat tärkeitä hankkeita, mutta en näe, että ne kilpailevat keskenään. Ne ovat pikkuisen eri aikajänteellä, mutta molemmat varmasti etenevät.

Nybergin mukaan hankkeiden keskeinen elementti on kytkeä Turku ja Tampere pääkaupunkiseutuun ja mahdollistaa liikkuminen sekä investointeja ja asuntorakentamista ratojen varteen, mikä toisi kasvua vaikkapa Lohjalle ja Saloon.

Samasta asiasta puhuu Häkämies. Hän viittaa Helsingin, Turun ja Tampereen kehityskolmioon, jonka näkee kattavan melkein 70 prosenttia Suomesta. Tuosta kolmiosta pitää tehdä yhteinen työssäkäyntialue. Nykyisin ihmiset eivät pysty tarpeeksi liikkumaan työn perässä.

–Tosiasia on, että suomalaisen yhteiskunnan ongelma on se, että työvoima ei liiku. Se ei ole yksinkertainen asia, koska perustumme omistusasumiseen. Sen takia meidän täytyy parantaa liikenneyhteyksiä, jotta saamme ihmiset todella liikkumaan, Häkämies sanoo.

–Markkinatalous ei kykene toimimaan, jos infra ei ole kunnossa.

Häkämies heittää, että tunnin junan johdosta Espoo voisi avata kokonaisen uuden alueen 20 000 ihmiselle.

–Salon kaupungista voidaan käydä pääkaupunkiseudulla töissä oikeastaan vähän niin kuin helsinkiläisestä lähiöstä, hän jatkaa.

Tuleeko tunnin juna todella, on Häkämiehen mukaan seuraavan hallituksen asia. Hänen mukaansa kuitenkin neljä suurinta puoluetta kannattavat hanketta ”voimakkaasti”. Hän uskoo, että tarvitaan uusia rahoitusmalleja suhteessa perinteiseen budjettirahoitukseen. Hän huomauttaa, että Ruotsi on ollut näissä asioissa paljon radikaalimpi ja saanut paljon aikaiseksi. Siellä liikenneinvestoinneista on oltu hänen nähdäksensä varsin yksimielisiä.

Häkämiehen mielestä tunnin juna liittyy jopa maahanmuuttajiin, koska sitä kautta maahanmuuttajat saataisiin paremmin töihin. Hän muistuttaa, että maahanmuutto keskittyy pitkälti pääkaupunkiseudulle ja Turkuun.

Päivitys 10.8. klo 11.01: Nyberg kertoi US:lle perjantaina, että 40 miljoonan euron rahoitusta on jäljellä 10 miljoonaa.