Hallintovaliokunnan lausunto ajankohtaisselonteosta turvallisuusympäristön muutoksesta valmistui tänään keskiviikkona. Valiokunnan päätös oli yksimielinen.