Riitaa kadonneista matkatavaroista jouduttiin ratkomaan korkeimmassa oikeudessa (KKO). Finnairin mukaan matkustajan puhelimitse tekemä ilmoitus kadonneista tavaroista ei ollut kirjallinen, vaikka yhtiön oma työntekijä olikin kirjannut ilmoituksen Finnairin tietojärjestelmään. KKO ratkaisi asian lopulta matkustajan eduksi.

Lentomatkustaja osti Finnairilta lentolipun ja hankki varmuuden vuoksi matkatavaravakuutuksen Fenniasta. Vakuutus tuli tarpeeseen, sillä matkatavaroita katosi Finnairin käsittelyn aikana 1306,36 euron arvosta teille tietymättömille.

Jo katoamispäivänä matkustaja soitti Finnairille ja teki ilmoituksen matkalaukustaan kadonneista tavaroista. Finnairin edustaja kirjasi ilmoituksen yhtiön sähköiseen tietojärjestelmään.

Samalla omaisuuttaan menettänyt matkustaja pyysi ja sai Finnairilta vakuutuskorvauksen hakemista varten kirjallisen todistuksen lentoyhtiölle tehdystä ilmoituksesta.

Fennia korvasi matkustajalle kadonneita matkatavaroita 1 306,36 eurolla. Sen jälkeen Fennia esitti korvausvaatimuksen Finnarille, jonka käsittelyssä tavarat olivat kadonneet.

Finnair kiisti vaatimuksen. Sen mielestä matkustajan puhelimitse tekemä ilmoitus kadonneista tavaroista ei ollut kirjallinen, vaikka yhtiön oma työntekijä olikin kirjannut ilmoituksen Finnairin tietojärjestelmään jo katoamispäivänä.

Finnair oli sitä mieltä, ettei vahinkoa koskevaa muistutusta ollut tehty ilmakuljetuksia koskevan Montrealin yleissopimuksen 31 artiklan mukaisesti kirjallisesti seitsemän päivän määräajassa.

Kaikki oikeusasteet käytiin läpi

Helsingin käräjäoikeus oli Finnairin kanssa samaa mieltä. Finnairin työntekijän tekemä kirjaus ei oikeuden mielestä ollut kirjallinen muistutus.

Helsingin hovioikeus muistutti, että lain mukaan lentoliikennepalveluja myyvien lentoliikenteen harjoittajien oli varmistettava, että matkustajille annetaan kaikissa myyntipisteissä tieto korvauskanteen nostamista koskevista määräajoista ja mahdollisuudesta tehdä matkatavaroista erityinen ilmoitus.

Finnairin vahinkoilmoitusjärjestelmästä ilmeni, että matkustaja oli puhelimitse tehdyssä vahinkoilmoituksessa tarkasti yksilöinyt puuttuneet tavaransa, ja Finnairin työntekijä oli kirjannut ne yhtiön järjestelmään.

Finnairin internetsivuilla oli erikseen ohjeistettu vahinkoilmoituksen ja kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Ohjeen mukaan vahinkoilmoitus voitiin tehdä puhelimitse, kun taas kirjallinen muistutus oli tehtävä Finnairille erillisellä palautelomakkeella seitsemän päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta.

Hovioikeus ei pitänyt Finnairin internetsivuilla näkyvää ohjetta kuluttajan asemassa olevan matkustajan kannalta riittävän selkeänä ja yksiselitteisenä useista eri syistä.

Koska ohjeessa ei erikseen mainittu, mitä tarkoitusta varten vahinkoilmoitus tuli tehdä, kuluttajan asemassa olevalle matkustajalle saattoi perustellusti syntyä käsitys, että myös puhelimitse tehty ilmoitus, jonka virkailija kirjaa yhtiön järjestelmään, voi täyttää kirjallisen muistutuksen vaatimuksen.

Hovioikeus kumosi käräjäoikeuden tuomion ja velvoitti Finnairin suorittamaan Fennialle 937,10 euroa.

Finnair valitti korkeimpaan oikeuteen

Finnairille myönnettiin valituslupa korkeimpaan oikeuteen. Finnair vaati hovioikeuden tuomion kumoamista ja asian jättämistä käräjäoikeuden tuomion varaan.

Korkein oikeus katsoi, että kaikki seikat huomioon otettaessa matkustaja oli tehnyt Montrealin yleissopimuksen 31 artiklan 3 kohdan mukaisen muotovaatimuksen täyttävän muistutuksen määräajassa.

Finnairin valitus siten hylättiin. Korkein oikeus oli asiassa yksimielinen. Oikeus antoi päätöksensä 28.11.2018.