Nykyinen yksityisen kopioinnin hyvitysmaksu eli niin kutsuttu kasettimaksu on jäänyt ajastaan pahasti jälkeen. Siksi ensi vuodelle kaavaillut hyvitysmaksun korotukset ja laajennukset tulisi jättää tekemättä, arvioivat Kuluttajavirasto ja Kuluttajaliitto.

Samaan kuoroon liittyvät myös elektroniikkamyyjät ja teknologiateollisuus. Kauppiaat pitävät suunniteltuja korotuksia ”kohtuuttomina ja järjenvastaisina”.

Kulttuuriministeriö valmistelee parhaillaan lakia, joka nostaisi hieman tallenteiden kasettimaksua. Lisäksi maksu laajennettaisiin koskemaan tietokoneita, matkapuhelimia, taulutietokoneita ja ulkoisiin kovalevyihin sekä muisteihin. Teknologiateollisuuden selvityksen mukaan vuonna 2011 hyvitysmaksua tilitettiin tekijänoikeusjärjestöille 6,1 miljoonaa euroa.

- Kaikki tahot ovat samaa mieltä siitä, että nykyinen hyvitysmaksujärjestelmä on ajastaan jäljessä. Valtioneuvoston tavoitteena onkin uudistaa nykyinen yksityisen kopioinnin hyvitysmaksumalli näillä näkymin vuoteen 2014 mennessä. Kuluttajavirasto ja Kuluttajaliitto ilmoittavat opetusministeriölle antamassaan lausunnossa.

- Tässä tilanteessa nykyisiin hyvitysmaksuperusteisiin ei ole syytä tehdä maksuja kasvattavia muutoksia.

Opetusministeriössä on parhaillaan myös uudistus, johon pyydettiin Markus Leikolalta selvitys.

Leikolan selvityksessä ehdotetaan mallia, jossa tekijänoikeuden hyvitysmaksu kerättäisiin tallennevälineistä ja -laitteista, internetin pilvi- ja tallennepalveluista sekä sisältöpalveluista.

Maksu kerättäisiin myös esimerkiksi verkkolevytilaa tarjoavilta Googlelta, Dropboxilta, ja Microsoftilta. Maksun piiriin tulisivat myös Spotifyn ja Elisa Viihteen kaltaiset sisältöpalvelut. Laitepuolella levyjen ja kovalevyjen lisäksi maksu koskisi tietokoneita, tulostimia ja äänikirjoja.

Maksun suuruus olisi 0,5-1 prosenttia tuotteen hinnasta. Ilmaisista palveluista maksua ei kerättäisi eikä hyvitettäisi.

- Uudet, innovatiiviset, digitaaliset palvelut ja sisällöt ovat lisääntyneet koko ajan ja kuluttajat ovat ottaneet ne omikseen. Maksun laitepohjan laajentaminen olisi tässä tilanteessa kuluttajien kannalta epäoikeudenmukaista ja johtaisi osittain samasta sisällöstä perittäviin moninkertaisiin maksuihin, Kuluttajaviraston johtaja Anja Peltonen sanoo.

- Kuluttajat katselevat, kuuntelevat ja lukevat yhä suuremman osan sisällöistä suoraan verkosta. Koska he eivät enää kopioi sisältöjä yhtä paljon kuin ennen ja koska kulutuksen painopiste on siirtynyt digitaalisten sisältöjen käyttöön, myöskään laitepohjaisia hyvitysmaksuja ei enää voida olettaa kerättävän suuria määriä, toteaa Kuluttajaliiton johtava lakimies Tuula Sario samassa tiedotteessa.

Teknologiateollisuus on asettunut vastustamaan myös Markus Leikolan esittämää mallia. Toisaalta tänään Elinkeinoelämän Keskusliitto EK, Teknologiateollisuus ja Elektroniikan Tukkukauppiaat ilmoittivat pitävänsä myös kasettimaksun korotuksia ja laajennuksia ”kohtuuttomina ja järjenvastaisina”.

- Koska järjestelmän uudistus on kesken, pitää elinkeinoelämä ainoana järkevänä ratkaisuna, että järjestelmä jäädytetään vuodeksi 2013, etujärjestöt vaativat.