Kaupan liiton keskustataustainen toimitusjohtaja Mari Kiviniemi pitää sähköautoilua koskevaa lakiluonnosta epäonnistuneena.

Lakiluonnoksen mukaan kaikkiin uusiin tai laajasti korjattaviin asuinrakennuksiin, joissa on yli 4 pysäköintipaikkaa, täytyy tehdä jokaiselle paikalle sähköautojen latausvalmius vuodesta 2021 lähtien. Vaatimus koskisi myös asuinrakennusten pysäköintitaloja.

Kiviniemi huomauttaa, että lakiesityksessä säädettäisiin lisäksi EU-direktiiviä huomattavasti tiukemmasta sähköautojen latauspisteiden rakentamisvelvoitteesta olemassa oleville ei-asuinkiinteistöille, joissa on yli 20 parkkipaikkaa.

”10 prosentin rakentamisvaade tarkoittaisi käytännössä sitä, että jokaista sataa parkkipaikkaa kohden pitäisi olla 10 latauspistepaikkaa. Suomessa on tällä hetkellä alle 4 000 täyssähköautoa, ja pelkästään kaupan alan yrityksiä on lähes 40 000. Jokainen pystyykin arvioimaan, minkälaisen mittaluokan virheestä asiassa on kyse. Esimerkiksi Ikealle velvoite tarkoittaisi 1.1.2025 mennessä vähintään 553 uuden latauspisteen rakentamista. Näin Ikean pitäisi käytännössä rakentaa latauspisteet yli 15 prosentille kaikista Suomessa rekisteröidyistä täyssähköautoista. Keskon, Lidlin ja S-ryhmän kaupoille muutos merkitsisi yli 11 700 uuden latauspisteen rakentamista”, hän sanoo blogissaan.

Kiviniemen mukaan lakiehdotuksessa kustannukset on kokonaisuudessaan arvioitu ”selkeästi alakanttiin”.

”Esimerkiksi latauspisteen rakentamiskustannuksiksi haarukoidaan 1 100–2 300 euroa, kun toteutuneet kustannukset ovat latauspistettä kohden käytännössä yli 5 000 euroa. Lisäksi nykyisten kiinteistöjen sähköliittymät ja pääkeskukset ovat usein merkittävin lataustehoa ja -kapasiteettia rajoittava tekijä. Useamman sähköauton latauspaikan asennusta suoritettaessa seurauksena voi olla myös sähkökeskusten uusimistarve ja kiinteistön liittymätehon nostaminen.”

Kiviniemen näkemyksen mukaan sähköautojen omistaminen ja hankinnat keskittyvät suurimpiin kasvukeskuksiin.

”Myös voimakas kaupungistuminen puoltaa latausinfran rakentamista markkinaehtoisesti. Kaavamaisen sääntelyn sijaan olisi huomioitava alueiden moninaisuus”, hän sanoo.

Lakiluonnoksesta on revennyt hallituksen sisällä riita vihreiden ja keskustan välille.

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan keskustalainen varapuheenjohtaja Ari Torniainen sekä keskustan talouspoliittisen työryhmän puheenjohtaja Markus Lohi ilmoittivat perjantaina, että ”keskusta ei hyväksy” esitystä. Vihreiden Emma Kari ja Satu Hassi syyttävät keskustaa ”kapuloiden työntämisestä rattaisiin”.

Lue lisää: