Keskuskauppakamarin esitys työsopimuslain päivittämisestä saa osakseen laajaa vastustusta. Toistaiseksi ehdotusta on ilmoittanut kannattavansa vain Suomen Yrittäjät.

Sdp:n kansanedustaja Eero Heinäluoma linjaa, että Keskuskauppakamarin esitys mitätöisi työmarkkinajärjestöjen sopimukset työehdoista. Hän vertaa esitystä keskustan ennen vuoden 1999 vaaleja lanseeraamaan työreformiin.

Keskuskauppakamari esittää työsopimuslakia päivitettäväksi siten, että yleissitovuuden ja paikallisen sopimisen ”parhaat puolet” otettaisiin jatkossa huomioon. Lue lisää: Kova vääntö työsopimuslaista: ”Tuntipalkaksi voitaisiin sopia vaikkapa 2 euroa”

”Keskuskauppakamarin ehdotus tarkoittaa käytännössä, että työsopimuslailla tehtäisiin mitättömiksi työmarkkinajärjestöjen sopimukset työehdoista. Keskustapuoluehan esitti samanlaista, joskin rajatumpaa mallia ennen vuoden 1999 eduskuntavaaleja. Tämä keskustan työreformi kuitenkin selkeästi torjuttiin eduskuntavaaleissa, ja keskusta jäi oppositioon”, Heinäluoma sanoi puheessaan Lapin sosialidemokraattien piirikokouksessa Rovaniemellä lauantaina.

Myös toimihenkilökeskusjärjestö STTK tyrmää Keskuskauppakamarin ehdotuksen. Järjestön mukaan yleissitovuuden rajoittaminen tai poistaminen merkitsisi sitä, että järjestäytymättömässä kentässä vähimmäisehdot määräytyisivät sekä lainsäädännön kautta että työpaikkatasolla sopien.

”Työehtosopimuksissa muun muassa sovitut lomarahat, vanhempainvapaan ja tilapäisen hoitovapaan palkat, pidemmät lomat sekä palkankorotukset eivät automaattisesti ulottuisi enää järjestäytymättömien yritysten työntekijöihin”, STTK:n johtaja Katarina Murto kommentoi tiedotteessa.

Hän sanoo myös, että työnantajan direktio-oikeuden vuoksi työnantaja ja työntekijät eivät ole yhdenvertaisessa asemassa sopimismahdollisuuksien suhteen.

”Nimenomaan yleissitovuus turvaa vähimmäisehdot työntekijöille. Näin estetään yritysten välinen epäterve kilpailu työehtoja polkemalla sekä lisätään ennustettavuutta ja vakautta työmarkkinoilla.”

Eero Heinäluoma arvioi lisäksi, että sopimussuojan romuttaminen lisäisi vastakohtaisuuksia ja kyräilyä työpaikoilla.

”Vastakkainasettelua lisäävän politiikan sijaan nyt tarvittaisiin paluuta yhteistyön ja keskinäisen kunnioituksen Suomeen. Tämä koskee myös työmarkkinoita. Sopimusten ja yhteistyön puolustajien pitää nyt astua esiin.”

Suomen Yrittäjät ilmoittaa tukevansa Keskuskauppakamarin ehdotusta.

”Työehtosopimusten tekijöillä on ollut kymmeniä vuosia aikaa edistää asiaa, mutta se ei ole edistynyt. On tärkeä askel, että suuria ja myös järjestäytyneitä yrityksiä edustava Keskuskauppakamari lähtee voimakkaasti ajamaan paikallista sopimista lakimuutoksin”, Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kommentoi.

Hän muistuttaa, että Suomessa on alkutuotannon ulkopuolella noin 90 000 työnantajayritystä. Muutos antaisi Pentikäisen mukaan noin 70 000 yritykselle mahdollisuuden sopia paikallisesti ehdot, jotka mahdollistavat yritysten menestymisen ja työpaikkojen turvaamisen.

”Tämä on tärkeää, koska monella alalla työehtosopimus on kahle eikä mahdollistaja. Toki on myös työehtosopimuksia, jotka antavat joustoja, mutta niitä on liian vähän.”

Työehtosopimusjärjestelmän uudistamisen kautta muutos on Pentikäisen mukaan toivottoman hidas.

”Koko ajan syntyy uusia yrityksiä, jotka taipuvat entistä huonommin toimialakohtaisten työehtosopimusten raameihin.”

SAK ilmoitti jo aikaisemmin lauantaina, ettei pidä Keskuskauppakamarin esitystä järkevänä sen paremmin yritysten kuin työntekijöiden kannalta.