Laajan tutkimuksen mukaan Suomen pienissä ja keskisuurissa yrityksissä henkilöstöjohtamisen strategisuus puuttuu kokonaan tai on alkeellisella tasolla. Henkilöstöjohtamista kehittämällä yritykset voisivat kasvattaa tulostaan ja tuottavuuttaan merkittävästi, selviää Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) ja Vaasan yliopiston tutkimuksesta.