EU-kokousväkeä perjantain istunnossa.Kuva: Flickr / Finnish Government / Valtioneuvosto

Euroopan komission väistyvä puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ja komission jäsenet tapasivat pääministeri Antti Rinteen (sd) ja Suomen hallituksen Helsingissä torstaina ja perjantaina. Perjantaina osapuolet tiedottivat pyrkimyksestä tiiviiseen yhteistyön Suomen alkaneella EU:n puheenjohtajakaudella.

Valtioneuvoston tiedotteen mukaan kahden päivän keskusteluissa pohjustettiin yhteistyötä, jolla hallitus ja komissio edistävät Suomen puheenjohtajakauden ja EU:n uuden strategisen ohjelman prioriteetteja.

Eurooppa-neuvosto sopi kesäkuussa EU:n strategisesta ohjelmasta, joka määrittelee unionin prioriteetit seuraavalle viidelle vuodelle. Suomi on ensimmäinen puheenjohtajamaa, joka toteuttaa uutta ohjelmaa neuvoston työssä.

”Tiivis yhteistyö puheenjohtajamaan ja komission välillä on erityisen tärkeää nyt, kun puolustamme Euroopan integraation kulmakiviä: rauhaa, turvallisuutta, vakautta, demokratiaa ja hyvinvointia”, pääministeri Rinne sanoo tiedotteessa.

Rinne nostaa keskeisenä tavoitteena esiin sen edistämisen, että EU:sta tulee ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Muita tärkeitä teemoja ovat EU:n monivuotinen rahoituskehys, EU:n ja Afrikan kumppanuus, oikeusvaltioperiaate sekä kasvu ja turvallisuus.

”Haluamme tehdä komission kanssa yhteistyötä erityisesti ilmastoasioissa. Pidämme tärkeänä, että EU puhuu yhdellä äänellä kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa ja pääsee yksimielisyyteen tavoitteesta tehdä EU:sta ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä”, Rinne sanoo.

Valtioneuvoston mukaan komission ja Suomen hallituksen jäsenet jakaantuivat Säätytalolla kolmeen ryhmään, joiden aiheita olivat monivuotinen rahoituskehys vuosille 2021–2027, oikeudenmukainen, kestävä ja kilpailukykyinen Eurooppa sekä vaikutusvaltainen ja suojeleva Eurooppa.

”Johtopäätökset keskusteluista käytiin läpi hallituksen ja komission yhteisessä istunnossa”, tiedotteessa kerrotaan.

Euroopan komissio vierailee perinteisesti puheenjohtajamaassa puheenjohtajuuden alkaessa valmistelemassa yhteistyötä. Suomi toimii EU:n neuvoston puheenjohtajana 1.7.–31.12.2019.