Pääministeri Antti Rinteen (sd) hallitusohjelmaan on kirjattu iso nippu ”kertaluontoisia tulevaisuusinvestointeja”, jotka aiotaan rahoittaa pääosin valtion omaisuuden myynnillä.

Vuoden 2020 budjetin mukaan ammatillisen koulutuksen opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin on luvassa kertaluontoisena tulevaisuusinvestointina ensi vuonna 80 miljoonaa euroa. Tälle vuodelle tuli jo lisätalousarviolla 20 miljoonaa euroa.

”Näillä näkymin ensi viikolla meiltä lähtee kirje, jossa ohjeistetaan haku. 20 miljoonan euron osalta päätökset tehdään tämän vuoden puolella. Ensi vuoden osalta meillä on hieman valmistelut kesken siitä, milloin raha tulee jakoon”, opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtaja Mika Tammilehto kertoi.

Hallitusohjelman mukaan Rinteen hallitus käyttää kertaluontoisena tulevaisuusinvestointina kaikkiaan 235 miljoonaa euroa ammatillisen koulutuksen opettajiin.

Ensi vuodeksi tarkoitettu 80 miljoonaa euroa riittäisi Tammilehdon mukaan laskennallisesti 1300 – 1600 henkilötyövuoteen. Asiaan vaikuttaa se, missä määrin palkatut ovat opettajia ja missä määrin muuta henkilöstöä.

”Olemme kuitenkin lähteneet arvioissamme siitä, että he olisivat valtaosin opettajia.”

Kyseessä on kertaluontoinen raha. Mitä tapahtuu palkatulle opettajaporukalle, kun rahat on käytetty?

”Sitä on vielä vaikea sanoa. Tietysti kyseessä on määräaikainen lisäys. Kun rahat on käytetty, on kuitenkin jo kulunut aikaa. Ei voi sanoa aukottomasti, että opettajat vain irtisanotaan. Asiaan vaikuttaa koulutuksen järjestäjien muukin tilanne. Ei voi suoraan sanoa, mitä tarkalleen tapahtuu.”

Kertaluontoisen rahan ei pitäisi synnyttää pysyviä menoja. Eikö se tarkoita, ettei voi jatkaa isommalla opettajamäärällä, kun rahat on käytetty?

”Toki siinä mielessä, että kyseessä on määräaikainen lisäys tälle hallituskaudelle. Seuraavalla hallituskaudella selviää sitten, miten mahdollisiin jatkomäärärahoihin suhtaudutaan.”

Eli nykyinen hallitus palkkaa suuren joukon ja seuraava hallitus voi joutua antamaan heille lähtöpassit?

”Ei niinkään voi sanoa, että seuraava hallitus, vaan kyseessä on määräaikainen rahoitus tälle hallituskaudelle. Kun tehdään seuraavia kehyksiä siinä vaiheessa ratkotaan, onko määrärahaa mahdollista jatkaa. Varmaan tarvetta ainakin on pidemmälle ajalle.”

Ammatillisen koulutuksen kertaluontoisia tulevaisuusinvestointeja on tarkoitus jakaa vuoteen 2022 saakka. Myönnettyjen rahojen käyttöaikaa ei ole kuitenkaan korvamerkitty, vaan niillä voi työllistää vielä vuoden 2022 jälkeenkin.

Tammilehdon mukaan rahan käyttötarkoitus voi olla muutakin kuin opettajien palkkaamista.

”Opettajien ja ohjaajien palkkaamisen ohella rahaa voi käyttää myös esimerkiksi palkattujen tuntiopettajien tuntien lisäämiseen.”

Lisäksi rahaa voi käyttää muun opetuksen kannalta tärkeän tukihenkilöstön palkkaaminen ja erityisin perustein oppimisympäristöihin ja oppimisratkaisuihin.

Rinteen hallituksen on määrä tehdä tulevaisuusinvestointeja kaikkiaan kolmen miljardin euron edestä.