Suurimpien kaupunkien kiireettömän hoidon jonoissa on suuria eroja. Keskimääräiset odotusajat vaihtelevat reilusta 20 päivästä 50 päivään. Pisimmät odotusajat löytyvät Turusta ja lyhyimmät Espoosta.

Antti Rinteen (sd) hallitus aikoo ohjelmassaan tiukentaa perusterveydenhuollon hoitotakuuta niin, että kiireettömässä tapauksessa hoitoon pääsee viikon sisällä hoidon tarpeen arvioinnista.

Kun tavoitetta vertaa kaupunkien raportoimiin jonotuslukuihin, hallituksen kaavailut ovat puhdasta utopiaa.

Hallitus myöntää ensi vuodelle noin 70 miljoonaa euroa lisää rahaa terveyskeskusten jonojen purkamiseen ja muun muassa uusien lääkäreiden palkkaamiseen. Tällä ei pitkälle pötkitä. Summalla saa palkattua muutama sata lääkäriä.

THL:n arvion mukaan 7 päivän hoitotakuu edellyttäisi nykyjärjestelmällä toteutettuna 1 600–2 600 lääkärin lisäämistä terveyskeskuksiin.

Espoossa lääkäriin 19 päivässä

Kaupungit raportoivat lääkärille pääsyn aikoja omilla verkkosivuillaan. Tosin luvut eivät ole aina täysin vertailukelpoisia, ja raportointitavat poikkeavat toisistaan.

Yleensä terveysasemilla mitataan lääkärien ajanvarausaikojen jonoa laskemalla kolmas vapaana oleva kiireetön ajanvarausaika kalenteripäivissä. Terveysaseman T3-luku on näiden aikojen keskiluku eli mediaani. Puolella lääkäreistä on varattavia aikoja ennen T3-lukua ja puolella sen jälkeen.

Helsingissä kiireettömän lääkäriajan odotusaikaa kuvaava T3-luku oli lokakuun alussa 30 päivää. Luvussa on pientä nousua. Vielä elokuussa odotusaika oli 27 päivää.

Espoossa odotusaika kiireettömään lääkäriin oli kesäkuussa 21 päivää, ja syyskuussa enää 19 päivää, joka on suurten kaupunkien lyhyin odotusaika. Nopeiten Espoossa pääsi Mehiläiselle ulkoistetuissa Espoon keskuksen ja Matinkylän terveysasemilla.

Turussa ei pidetä kiirettä

Hitaimmin kiireettömään lääkärihoitoon pääsee Turussa, jossa on myös suuria vaihtelua terveysasemien välillä. Pisin keskimääräinen odotusaika, 73 päivää, on Kirkkotien terveysasemalla ja lyhin, 23 päivää, taas Pansion terveysasemalla. Pansio toiminta on ulkoistettu myös Mehiläiselle.

Turussa keskimääräisen odotusajan keskiarvo liikkuu 50 päivän kieppeillä.

Vantaalla kiireettömässä asiassa omalääkärin vastaanotolle pääsi syyskuussa keskimäärin 35 vuorokaudessa. Oulussa vastaava luku oli lokakuun alussa 36 päivää.

Samoissa lukemissa liikkuu myös Tampere, jossa keskimääräinen odotusaika kaupungin terveysasemille oli syyskuussa 37 vuorokautta.

Korjaus: Kirjoitukseen on tarkennettu Espoon lukuja 22.10.