Kirkon järjestämän rippikoulun suosio on kääntynyt kasvuun. Koko 2010-luvun rippikoululaisten määrä on ollut hienoisessa laskussa, mutta viime vuonna nousi 50 032 kävijään, kun edellisvuonna rippikoululaisia oli 49 065.