Sodasta johtuvat häiriöt energiantuotannolle ovat yksi suurimmista riskeistä Euroopan taloudelle. Vaikka energian kallistuminen tuntuu, kesää