Oppositiopuolueet vaativat, että maan hallitus varmistaa etukäteen EU-komissiolta sote-uudistuksen valinnanvapauden yhteensopivuuden EU:n kilpailuoikeuden kanssa. SDP, perussuomalaiset, vihreät, vasemmistoliitto, RKP, kristillisdemokraatit ovat lähettäneet yhteisen tiedotteen asiasta.

Keskustelu asiasta kuumeni, kun EU-tuomioistuin kumosi viime viikolla komission Slovakian terveydenhuoltojärjestelmää koskevan ratkaisun. Tuomioistuin kumosi komission tulkinnan siitä, että Slovakian järjestelmään ei sisältyisi taloudellista toimintaa EU-sopimuksen tarkoittamalla tavalla. Slovakiassa julkinen terveydenhuolto perustuu pakolliseen sairausvakuutukseen ja järjestelmässä on keskeisessä osassa sairausvakuutusten tarjoaminen myös yksityisten yrittäjien taholta.

Lue tarkemmin: Hallitus pitää päänsä huolimatta kumoavasta EU-päätöksestä – Li Andersson: ”Sipilän sote syöksykierteessä”

Jo aiemmin korkein hallinto-oikeus (KHO) katsoi, että valinnanvapausmalli on vietävä Euroopan komission käsittelyyn sisältämiensä epäselvyyksien vuoksi. KHO:n lausunnon mukaan esitetty valinnanvapausmalli on ongelmallinen EU-oikeudellisesti. Kysymys on ennen kaikkea siitä, katsotaanko maakuntien sote-liikelaitosten saavan EU-säännöksissä kiellettyä valtiontukea verokohtelunsa ja konkurssikelvottomuutensa vuoksi.

Näkemyksistä huolimatta hallitus on ilmoittanut, ettei Suomen valinnanvapauslakia lähetetä EU:n notifioitavaksi. Maakunta- ja sote-uudistuksen projektijohtaja Päivi Nerg sekä sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Kirsi Varhila huomauttivat viime viikolla, ettei Suomen valinnanvapausmallia ole kopioitu mistään muusta maasta, eikä muiden maiden perusteella voida vetää automaattisesti johtopäätöksiä. Heidän mukaansa hallitus ottaa huomioon tuoreen päätöksen osana valinnanvapauslain perusteluita.

Oppositiopuolueiden mielestä päätöksen johdosta ”asiaan liittyvät riskit ovat nousseet täysin uudelle tasolle”.

–Juuri tuohon nyt kumottuun komission ratkaisuun hallitus pääosin osin nojautui perustellessaan, miksi valinnanvapausmallin notifiointi ei sen mielestä ollut välttämätöntä, puolueet katsovat tiedotteessaan.

–Tuoreen EU-tuomioistuimen ratkaisun jälkeen parhaat EU- ja kilpailuoikeuden asiantuntijat ovat todenneet, että ratkaisun valossa ehdotettuun valinnanvapausmalliin sisältyy suuria riskejä ja asiaan olisi ehdottomasti hankittava komission kanta.

Oppositiopuolueet muistuttavat, että mikäli komissio jälkikäteen katsoisi valinnanvapausmallin EU:n valtiontukisäännösten vastaiseksi, se voisi johtaa terveydenhuoltojärjestelmän syvään kriisiin, kun käyttöönotettua mallia pitäisi alkaa rakentaa uusiksi.

Oppositiopuolueet ovat kritisoineet valittua mallia ja näkevät siinä useita merkittäviä ongelmia.

–EU-oikeudelliset ongelmat ovat kuitenkin niin vakava kysymys, että sitä ei yksinkertaisesti huolellisessa lainvalmistelussa voida sivuuttaa. Hallitus on tarjonnut erilaisia hätäselityksiä, miksi se ei edelleenkään halua komission kantaa selvittää. Mikään näistä ei kuitenkaan muuta sitä, että jos notifiointi jätetään tekemättä, otetaan erittäin suuria riskejä suomalaisten terveydenhoidon kustannuksella.

Oppositiopuolueet vaativat nyt hallitusta ”asettamaan Suomen edun muiden tavoitteidensa edelle ja varmistamaan, ettei se ajan Suomen terveydenhuoltoa umpikujaan”.

Lue myös:

Hallitukselta merkittävä sote-päätös – VU: ”Ei kiellettyä valtiontukea”

Päivi Nerg ja ministeriö tyrmäävät KHO:n vaatimuksen – Sote-uudistusta vaaditaan EU:n syyniin