Hallituksen esitys laiksi eläinten hyvinvoinnista on muuttunut valiokuntakäsittelyssä. Eduskunta päättää asiasta maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnön pohjalta.