Hallitus esitti maanantaina terveydenhuoltolakiin muutosta, jolla Vaasan keskussairaala muutetaan laajan ympärivuorokautisen päivystyksen sairaalaksi. Hallitusohjelmaan ja uuteen julkisen talouden suunnitelmaan kirjattu miljoonan euron lisäpanostus kuitenkin jakautuu kaikille Suomen kunnille.

Hallitus antoi esityksensä terveydenhuoltolain muuttamisesta nyt, koska esitys liittyy valtion vuoden 2020 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020, mistä lähtien Vaasan keskussairaala olisi siis laajan ympärivuorokautisen päivystyksen sairaala.

Tämän jälkeen laajan päivystyksen sairaaloita on Suomessa 13.

”Vaasan keskussairaalassa on jo nykyisin monen erikoisalan ympärivuorokautinen päivystys. Jotta sairaala täyttäisi laajalta päivystyksen yksiköltä edellytettävät vaatimukset, sen on täydennettävä päivystystä neurologiassa ja suun terveydenhuollossa”, sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteessa todetaan.

Samalla Seinäjoen keskussairaalalta poistettaisiin velvoite järjestää ruotsinkielisiä päivystyspalveluja. Muuten nykyiset 12 laajan päivystyksen yksikköä jatkaisivat toimintaa ennallaan.

Vaasan muutoksen tavoite on parantaa sairaanhoitopiirin ruotsinkielisen väestön palvelujen saatavuutta ja kielellisten oikeuksien toteutumista nykyistä paremmin. Se onkin suuri voitto Suomen ruotsalaiselle kansanpuolueelle, joka taisteli Vaasan laajan päivystyksen puolesta erityisesti viime vaalikaudella ja joutui pettymään aivan kauden lopulla.

Vaasan päivystys kuului myös rkp:n kynnyskysymyksiin hallitusneuvotteluissa.

Rkp:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson kuitenkin pettyi jälleen kesällä, kun hänelle selvisi, että Rinteen hallituksen ohjelmaan kirjattu lisämiljoona ei tulekaan Vaasan sairaalan hyväksi. Yle uutisoi asiasta kesällä.

Hallitusohjelman kohdan ”Muutetaan Vaasan keskussairaala laajan päivystyksen sairaalaksi” yhteyteen on kirjattu yhden miljoonan euron lisäpanostus vuoteen 2023 mennessä. Rkp:n Henriksson tulkitsi, toisin kuin ministeriö, tämän tarkoittavan rahan kohdistamista juuri Vaasan laajennukseen.

Kyseinen miljoona esiintyy myös tänään maanantaina julkaistussa julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2020—2023. Suunnitelman mukaan ”Vaasan keskussairaalan muuttamiseen laajan päivystyksen sairaalaksi liittyen valtionosuutta lisätään miljoonalla eurolla”.

Saako Vaasa tuon miljoonan käyttöönsä vai ei, sosiaali- ja terveysministeriön hallitusneuvos Anne Ilkka?

”Ei. Se menee sinne kuntien peruspalveluiden valtionosuusmomentille ja jakautuu sieltä kaikille kunnille jako-osuuksien mukaan. Se ei mene suoraan Vaasalle”, Anne Ilkka kertoo.

Näin hallitusohjelman kirjausta selvennettiin jo kesällä: miljoonan euron lisäpanostus tehdään Vaasan sijasta kaikkia kuntia koskevaan valtionosuusmäärärahaan. Ratkaisu perustuu Anne Ilkan mukaan siihen, että kun erikoissairaanhoitoa ja päivystystä uudistettiin edellisen hallituksen aikana, kyseiseltä momentilta vähennettiin 350 miljoonaa euroa.

”Tämä tavallaan purkaa sitä säästöä nyt, kun niitä laajan päivystyksen sairaaloita onkin 13 eikä 12.”

Yle kertoi aiemmin, että hallitusohjelman miljoonakirjaus tarkoittaa siis Vaasalle vain joitakin kymmeniä tuhansia euroja päivystystoiminnan laajentamisen tueksi.