Rkp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz vastaa tiukoin sanankääntein perussuomalaisten puheenjohtajalle Jussi Halla-aholle, joka on syyttänyt perustuslakivaliokuntaa politisoitumisesta.

Väittelyssä on kyse perussuomalaisten kansanedustajan Juha Mäenpään tapauksesta. Valtakunnansyyttäjä on pyytänyt lupaa asettaa Mäenpää syytteeseen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Taustalla ovat Mäenpään vieraslajipuheet eduskunnan täysistunnossa. Keskiviikkona saatiin merkittävä ratkaisu perustuslakivaliokunnalta, joka puolsi syyteluvan myöntämistä.

”Hallituspuolueet ovat puoluepolitisoineet valiokunnan, joka on tyypillisesti pyrkinyt välttämään erimielisyyksiä ja pääsemään yksimielisyyteen ratkaisuissa. Länsimaisen oikeudenkäytön perusperiaatteen mukaisesti epäselvät tapaukset olisi ratkaistava epäillyn hyväksi ja näin valiokunnan olisi pitänyt tässä tapauksessa toimia”, Halla-aho kommentoi Ylelle.

Adlercreutz tyrmää näkemyksen.

”Ei. Politisointia on se, että kertoo kantansa ennen kuin asiaa on käsitelty. Näin perussuomalaiset tekivät. Kuulematta ensimmäistäkään asiantuntijaa he päättivät, että kansanedustaja on lain yläpuolella”, hän vastaa Halla-aholle Facebookissa.

Adlercreutz korostaa, ettei perustuslakivaliokunta ottanut kantaa Mäenpään syyttömyyteen tai syyllisyyteen.

”Ei päätetty siitä, onko Mäenpää syyllinen rikokseen tai ei. Ainoastaan siitä, voidaanko häntä asettaa syytteeseen JOS syyttäjä niin päättää. Perussuomalaiset ja - ikävä kyllä, mutta ei yllättäen - enemmistö kokoomuksen valiokuntajäsenistä olivat sitä mieltä että ei voi. Käytännössä julistaen, että kansanedustaja saa sanoa mitä tahansa, esimerkiksi vihjata siitä, että osa kansasta tulisi vieraslajin tapaan hävittää.

Ja huomionarvoista on, että valiokunnan kuulemat asiantuntijat puolsivat syytesuojan poistamista. ”

Adlercreutz ei usko asian etenevän syyttäjälle, koska 1/6 eduskunnasta voi sen estää.

”Tulee olemaan mielenkiintoista nähdä ketkä perussuomalaisten lisäksi äänestävät sen puolesta, että meitä kansanedustajia koskevat eri lait”, hän kommentoi.

Jussi Halla-aho ilmoitti jo tuoreeltaan viime kesänä Uuden Suomen haastattelussa, että puolue estää kansanedustajan syytesuojan murtamisen. Puolueen muskelit riittävät siihen yksin, sillä syyte etenee tuomioistuimeen vain, jos viisi kuudesosaa kansanedustajista puoltaa sen nostamista.

Perustuslakivaliokunnan ratkaisuun jätettiin harvinainen vastalause, jossa olivat mukana perussuomalaisten Olli Immonen, Sakari Puisto ja Jukka Mäkynen sekä kokoomuksen Wille Rydman ja Heikki Vestman. On kuitenkin huomattava, että kokoomuksen Antti Häkkänen puolsi syyteluvan antamista valiokunnan enemmistön mukana. Häkkänen on valiokunnan varapuheenjohtaja ja entinen oikeusministeri.