Tänään julkistettu Kansallisen narkolepsiatyöryhmän väliraportti ei jätä epäselväksi sitä, onko Pandemrix-rokotusten ja narkolepsiatapausten yleistymisellä yhteyttä.

Havaittu yhteys on niin selvä, ettei mikään muu taustalla vaikuttava tekijä voi selittää taudin lisääntymistä, raportissa todetaan.

Vuosina 2009-2010 Suomessa sairastui narkolepsiaan 60 iältään 4-19-vuotiasta lasta. Sairastuneista 52 oli saanut Pandemrix-rokotteen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pääjohtaja Pekka Puska esitti tiistain tiedotustilaisuudessa pahoittelunsa narkolepsiaan sairastuneiden lasten perheille.

Pandemrix-rokotettujen 4-19-vuotiaiden riski sairastua narkolepsiaan on väliraportin mukaan yhdeksänkertainen vastaavan ikäisiin rokottamattomiin verrattuna.

Erityistä on se, että vanhemmissa ikäluokissa vastaavaa narkolepsian yleistymistä ei tapahtunut. Puolet suomalaisista on saanut Pandemrix-rokotteen.

Taustalla myös ympäristötekijä?

Raporttia koostamassa ollut unitutkija ja dosentti Markku Partinen pitää jonkin ympäristötekijän vaikutusta ilmeisenä. Mitään yksittäistä tekijää ei vielä ole osattu nimetä, mutta epidemologiset ja immunologiset tutkimukset jatkuvat.

Väliraportin tietojen mukaan Suomessa on havaittu 8,1 tautitapausta 100 000 rokotettua kohden 4-19-vuotiaiden ikäryhmässä, Islannissa 9,4 ja Ruotsissa 4,9. Esimerkiksi Norjassa, Iso-Britanniassa ja Saksassa tautitapausten määrä jää alle kahden tapauksen.

Rokote-erillä ei raportin mukaan ole yhteyttä narkolepsiatapauksiin. Samoja eriä, joita Suomessa käytettiin, on mennyt viiteen muuhunkin maahan.

"Monenlaista on opittu"

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pääjohtaja Pekka Puska sanoo, että "monenlaista on opittu" tapauksesta. Yksi opetus liittyy hänen mukaansa terveydenhuollon tietojärjestelmiin. Selvitystoimenpiteisiin olisi päästävä jatkossa nopeammin.

THL käy keskusteluja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa tutkimuslainsäädännön mahdollisista muutoksista, jotta terveydenhuollon rekistereihin päästäisiin nopeammin käsiksi ja tutkimusta päästäisiin jatkossa tekemään nopeammin.

Korvauksia pohditaan myöhemmin

Lääkevahinkovakuutuspoolin mukaan väliraportin perusteella ei voida vielä arvioida tapausten korvattavuutta. Varsinaisen loppuraportin on määrä valmistua tämän vuoden elokuun loppuun mennessä. THL:n edustajat eivät halua ottaa kantaa korvattavuuteen.

- Se on oikeuslaitoksen asia, niukkasanainen Puska sanoo.

Narkolepsiaan sairastuneiden omaisia on korvausten lisäksi kiinnostanut se, onko THL:ssä tehty virheitä tai hätiköity rokotusten arvioinnin kanssa.

Narkolepsiatyöryhmän puheenjohtaja Terhi Kilpi painottaa, että päätökset on tehty kaiken sen hetkisen tiedon perusteella. Kukaan ei osannut ennakoida narkolepsian yleistymistä, sillä se ei ollut haittavaikutuksena tiedossa. Myötätuntoa THL:ltä kuitenkin heruu.

- Me olemme hyvin pahoillamme, tämä on ikävä asia perheille, Puska sanoo.

Muualla rokotukset jatkuvat

Talven sikainfluenssaepidemia on ruuhkauttanut Iso-Britanniassa teho-osastoja siinä määrin, että Pandemrix-rokotuksia on jatkettu. Nyt tehdyn tutkimuksen tulokset on välitetty saarivaltion terveysviranomaisille. Iso-Britanniassa sikainfluenssaan on kuollut tänä talvena jo useita kymmeniä ihmisiä.