Venäläisen valtio-omisteisen ydinvoimayhtiö Rosatomin tytäryhtiö RAOS Prjocect hakee Fennovoimalta korvauksia Hankikivi 1 - hankkeen irtisanomisesta. RAOS Projectin mukaan irtisanominen on laiton ja perusteet ristiriidassa hankkeen todellisen tilan sekä Fennovoiman aiempien lausuntojen kanssa.