Ihmiset vähättelevät omaa roskaamistaan, mutta kokevat muiden roskaamisen häiritseväksi. Asenteiden ja käyttäytymisen välillä on selvä ristiriita, ilmenee Helsingin kaupungin rakennusviraston teettämästä tutkimuksesta, joka selvitti kaupunkilaisten suhtautumista roskaamiseen. Tutkimus tehtiin, koska roskaamisesta aiheutuvat kulut lisääntyvät vuosi vuodelta.