Suomen ympäristökeskuksen mallilaskelmien mukaan Talvivaaran kaivoksesta on päässyt läheisiin vesistöihin satoja kiloja nikkeliä. Ympäristökeskuksen projektipäällikön Timo Jouttijärven mukaan pohjoiseen Oulunjoen suuntaan on päässyt arviolta noin 220 kilogrammaa nikkeliä, etelään Vuoksen vesistöön noin 900 kiloa.