Peruskoululaiset osaavat ruotsia huonommin kuin vuosituhannen alussa. Erityisesti kielioppitaidot ovat heikentyneet, ja myös luetun ymmärtäminen sujuu selvästi aiempaa kehnommin.

Suurin osa oppilaista saa peruskoulun päätteeksi ruotsista arvosanan kuusi, seitsemän tai kahdeksan. Kahdeksikkoa huonompi arvosana tulee yli puolelle oppilaista.

Myös asenteissa on tapahtunut muutosta huonompaan suuntaan. Opiskelu tuntuu vähemmän kiinnostavalta ja ruotsin kieli vaikeammalta.

Tytöt suhtautuvat ruotsin opiskeluun selvästi positiivisemmin kuin pojat. Eniten ruotsin opiskelu kiinnostaa lukioon tähtääviä tyttöjä ja vähiten ammatilliseen koulutukseen aikovia poikia.

Opetushallitus arvioi peruskoulun päättävien oppilaiden ruotsin kielen osaamista huhtikuussa 2008. Vastaavanlainen tutkimus tehtiin vuonna 2001. Arvioinnissa oli mukana 107 koulua, joissa pidettiin kuullun ja luetun ymmärtämisen sekä kieliopin koe noin 5 500:lle lyhyen ruotsin lukijalle.