Suomen viranomaiset pohtivat keinoja estää eristäytyneiden, viranomaisten toiminnan kannalta hankalien asuinalueiden syntymistä Suomeen. Turvapaikkailmiö on havahduttanut poliisi- ja maahanmuuttoviranomaiset joidenkin tulijoiden kantaväestöstä eriävään viranomaissuhteeseen, jonka parantamiseksi tehdään jo töitä.