Ruotsalainen kansanpuolue saa jatkuvaa rahoitusta niin vaaleihin kuin muuhunkin toimintaansa Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland -säätiöltä. Rahaa tehdään pörssissä, mutta säätiön taustahahmot pysyvät piilossa.