EU-komissio kaavailee poliittisia toimia lieventääkseen elintarvikkeiden nousevien maailmanmarkkinahintojen nousun vaikutuksia. Komissio toteaa nousevien hintojen kiihdyttäneen elintarvike- ja kuluttajahintainflaatiota EU:ssa. Vaikutus on ollut erityisen tuntuva joissakin jäsenmaissa ja kohdistunut voimakkaimmin vähävaraisiin perheisiin.

Komission mukaan EU:n on toimittava usealla alalla ongelman ratkaisemiseksi. Komissio ehdottaa ratkaisuksi muun muassa toimenpiteitä yhteisen maatalouspolitiikan terveystarkastuksen ja vähittäiskaupan valvonnan yhteydessä. Lisäksi komissio kaavailee aloitteita, joilla lisätään maataloustuotteiden tarjontaa ja taataan elintarvikkeiden toimitusvarmuus. EU:n tulisi myös pyrkiä ehkäisemään hintojen nousun vaikutuksia köyhiin väestönosiin.

Komission ehdotuksesta keskustellaan Eurooppa-neuvoston kokouksessa 19. - 20. kesäkuuta.

FAO: ruuan hinta pysyttelee korkeana

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön FAO:n mukaan ruuan hinnannousu on pysähtynyt helmikuun tasolle. Vaikka hinnat ovat lievässä laskussa, eivät ne FAO:n arvion mukaan palaa viime vuosien matalalle tasolle. Alkuvuoden hintaindeksin mukaan hintataso on edelleen 53 prosenttia viimevuotista korkeampi.

Erityisen huolestuttavana FAO pitää köyhien ruuantuojamaiden ruokalaskun kasvua. Laskun ennustetaan olevan tänä vuonna 40 prosenttia suurempi kuin viime vuonna. Pahimmissa skenaarioissa maiden ruokalasku on vuoden 2008 lopulla nelinkertainen verrattuna vuoteen 2000.

FAO:n edustaja Hafez Ghanem toteaakin, että nousevat hinnat pahentavat nälänhätää. Aliravitsemuksesta kärsivien joukko, nyt 854 miljoonaa ihmistä, kasvaa miljoonilla, hän varoitti.

Vaikka tulevan kauden satonäkymät ovat hyvät, ei ruuan hinnan uskota lähtevän laskuun, sillä ruuan kysyntä on kasvanut. Kysyntää lisää myös maailmanlaajuinen tarve täydentää tyhjiksi syötyjä varastoja.