Monien viranomaistahojen lisäksi myös Osakesäästäjien Keskusliitto vastustaa yhä hallituksen suunnitelmaa hallintarekisteröinnin laajentamisesta suomalaisiin osakkeenomistajiin.

Osakesäästäjien ja sijoittajien etua valvovan järjestön puheenjohtaja, rahoituksen professori Timo Rothovius sanoo Uudelle Suomelle, että valtiovarainministeriön tuoreen mallin ongelmat ovat pääosin samat kuin viime syksyn ehdotuksessa.

– Ei tämä sitä peruskuviota muuta mitenkään. Edelleen, jos porukka haluaa piilottaa omistuksensa, se onnistuu uudessakin mallissa helposti. Ei niitä omistajia löydä enää, Rothovius sanoo Uudelle Suomelle.

Mikäli arvopaperien säilytys avataan kilpailulle kuten valtiovarainministeriö esittää ja pankkeja edustava Finanssialan keskusliitto toivoo, sijoittaja voi vastedes kirjata omistuksensa niin sanotun hallintarekisterin kautta ja pankin nimissä, jolloin arvopapereiden todellinen omistaja jää piiloon.

– Jos niitä omistajatietoja jostain syystä tarvitaan, se on sitten hankalampaa, Rothovius sanoo.

Avoimuusongelmasta ovat älähtäneet media, poliisi ja verottaja, jotka ovat huolissaan harmaan talouden lisääntymisestä ja poliittisten päättäjien sidonnaisuuksien valvonnan hankaloitumisesta.

Miksi omistajatietojen julkisuus ja saatavilla olo on tärkeää osakesäästäjien edunvalvojalle?

– Siinä on useampi juttu. Jos miettii sijoittamista johonkin tiettyyn yritykseen, niin se kiinnostaa, keitä muut omistajat ovat – erityisesti suuromistajat. Ja jos tulee esimerkiksi riita- tai kiistakysymys lunastusten yhteydessä, niin määrävähemmistön kerääminen edellyttää, että tiedetään, keitä muut omistajat ovat, Rothovius sanoo.

Valtiovarainministeriö ja FK ovat viestineet, että uudessa mallissa osakeomistusten avoimuus säilyisi Suomessa nykytasolla, sillä pankit ovat rakentamassa malliin kytkeytyvää reaaliaikaista tiedonkeruujärjestelmää. Nettipohjaisesta järjestelmästä omistustiedot saisi myös hallintarekisteröidyiltä tileiltä, eikä toimenpide enää vaatisi käyntiä Euroclear Finlandin eli nykyisen arvopaperikeskusmonopolin toimipisteessä Helsingissä.

– Mä en oikein usko, että tollainen menee läpi, Rothovius sanoo.

Ei hän sitä toivokaan. Jos nettijärjestelmä onnistuisi ja toteutuisi, tilanne voisi olla kiusallinen yksittäisille osakesijoittajille, joiden omistusten helpolle julkisuudelle ei olisi vallankäytöllistä perustetta.

– Siinä tulee kaikennäköistä ikävää julkisuutta, ruvetaan katselemaan, mitä naapuri omistaa – ilman sen kummempaa syytä sille [tarkistukselle], Rothovius pohtii.

– Se voisi olla liian helppo toimenpide.

Lisäksi tähän järjestelmään ovat sitoutuneet vain suomalaiset pankit. Rothovius arvioi, että järjestelmä voisikin vaikuttaa käänteisesti.

– Moni ei siitä pitäisi ja piilottaisi ne omistuksensa esimerkiksi siirtymällä ulkomaisten pankkien asiakkaiksi.

EU:n arvopaperikeskusasetus tuli viime vuoden syyskuussa. Valtiovarainministeriön mukaan asetus velvoittaa Suomea avaamaan arvopaperien säilytyksen kilpailulle. Osakesäästäjien ja joidenkin asiantuntijoiden mukaan mukaan näin ei suinkaan ole.

– Asetuksessa on nimenomaisesti pykälä, joka mahdollistaa nykykäytännön jatkamisen maissa, joissa tällainen vaatimus oli olemassa EU:n arvopaperikeskusasetuksen astuessa voimaan, liitto totesi syksyllä 2014.

– Esimerkiksi Norjassa, jossa Suomen tavoin on kotimaisilta omistajilta hallintarekisteröinti kielletty, ei ole herännyt tarvetta muuttaa lainsäädäntöä tältä osin.

FK on ihmetellyt, miksi Osakesäästäjät vastustaa hanketta, joka alentaisi osakkeiden selvittämis- ja säilyttämiskustannuksia sekä kasvattaisi näin osakesijoittajan tuottoja. FK:n mukaan monopolin purkaminen vaikuttaisi näin. Rothoviuksen mukaan ainakaan piensijoittaja ei kuitenkaan juuri hyötyisi.

– Periaatteessa on aina hyvä, jos kustannuksia saadaan alennettua, ja periaatteessa myös monopoli on aina huono asia, mutta tässä tapauksessa kustannussäästöt ovat niin marginaalisia, ettei niillä ole käytännössä juuri mitään merkitystä. Nytkin jo monet toimijat tarjoavat säilytystä ilmaiseksi. Jos pankki saisi siitä jonkin marginaalisen säästön, niin tuskin se näkyisi asiakkaalle millään tavalla, Rothovius pohtii.

Valtiovarainministeriönkin mukaan ”sijoittajat hyötyvät uudistuksesta, sillä arvopaperien säilytyskustannusten odotetaan laskevan, kun kilpailu lisääntyy”. Rothoviuksen mukaan sijoittajalle ei kuitenkaan nykyään ole selvää, paljonko hän maksaa pankille – ja pankin kautta arvopaperikeskukselle – säilytyksestä, sillä usein säilytyskulut ovat ”ilmaiset” ja kustannus on leivottu sisään muihin pankin ottamiin asiakasmaksuihin.

Osakesäästäjät esitti viime syksynä, että hallintarekisterien käytön laajentamisen sijaan ”pitäisi pikemminkin pyrkiä saamaan myös ulkomaiset omistajat pois hallintarekistereistä, jotta kaikki sijoittajat olisivat yhdenvertaisessa asemassa ja suomalaisten pörssiyhtiöiden omistus olisi täysin läpinäkyvää”.

– Kansainvälinen trendi pyrkii nyt kohti lyhyempiä ja läpinäkyvämpiä omistusketjuja. Suoran omistuksen mallissa ollaan jo siinä tilanteessa mihin moniportaisen säilytyksen piirissä olevat maat nyt pyrkivät, liitto kehui Suomen mallia.