Professoreista koostuva Talouspolitiikan arviointineuvosto ilmaisi keskiviikkona huolensa julkisen talouden velkaantumisesta ja patisti hallitusta 0,5–1,0 miljardin euron vuotuisiin sopeutustoimiin velkasuhteen vakauttamiseksi. Vaadittujen menoleikkausten tai veronkorotusten suuruusluokka olisi noin 0,2–0,4 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.