Sähköverkkoyhtiö Caruna kertoo tiedotteessaan, että Energiavirasto on selvityksessään esittänyt kattoa sähkön siirtohintojen korotuksille sekä siirtymäaikaa.

– Carunan kanta on, että korotuskatolla ja siirtymäajalla asiakkaiden toivomaa ja yhteiskunnan edellyttämää verkkoa ei saada rakennettua lain edellyttämään määräaikaan, vuoteen 2028, mennessä. Laki edellyttää, että puolet asiakkaista saa toimitusvarmuuskriteerit täyttävän verkon vuoteen 2019 mennessä ja kaikki vuonna 2028. Jos aikarajaa lykätään, haja-asutusalueiden verkonparannushankkeet viivästyvät. Tällöin haja-asutusalueiden asiakkaat joutuisivat huonompaan asemaan kuin taajamien asukkaat, koska saneeraustyöt on käynnistetty tiheämmin asutuista taajamista, yhtiö vastaa.

Toisin sanoen Caruna pysyy kannassaan, jonka mukaan hintojen korotus pitää tehdä.

Samalla Caruna pahoittelee asiakkailleen aiheutunutta harmia. Carunan hinnankorotuksia on protestoitu laajalti.

Caruna perustelee hintojen korotusta sillä, että sähköverkkoa on uudistettava. Syynä tähän on Carunan mukaan uusi sähkömarkkinalaki.

– Sähkömarkkinalain vaatimus on, että myrskyn tai lumikuorman aiheuttama sähkökatko ei saa ylittää kuutta tuntia asemakaava-alueella ja 36 tuntia haja-asutusalueella. Tähän tavoitteeseen päästään vain verkon uudistamisella, yhtiö lausuu.

– Hintojen korotus tarvitaan, koska uudistettavaa verkkoa on paljon. Yhteensä Carunalla on verkkoa noin 80 000 kilometriä, joka vastaa kahta kierrosta maailman ympäri, yhtiö kertoo.

– Nyt suunniteltu verkko palvelisi asiakkaita seuraavat 40 vuotta. Verkon parannuksen lähtökohtana on ehkäistä vikojen syntyminen, ei pelkästään korjata syntyneitä vikoja, yhtiö myös perustelee.

Aiemmin tänään sähkömarkkinalain uudistuksesta aikanaan vastannut Jan Vapaavuori (kok.) kertoi sanoneensa eduskunnassa useaan otteeseen, että uuden lain myötä sähkön siirtohinnat nousevat. Vapaavuori korosti, että hintojen nousu ei johdu Fortumin ja Carunan välisestä yrityskaupasta vaan nimenomaan sähkömarkkinalaista, jolla toimitusvarmuutta haluttiin parantaa. Vapaavuori sanoi myös, että eduskunta suorastaan vaati lakimuutosta. LUE LISÄÄ: Vapaavuori tv:ssä: ”Eduskunta vaati” kohutun sähkölain – ”Hintapiikki oli tiedossa”