Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk) esittää uutta porrastusta sähköveroon Suomenmaa-blogissaan. Tiilikainen haluaa näin helpottaa sähkön siirtohintojen nousun takia kohonneita harvaan asutettujen alueiden kansalaisten sähkölaskuja.

“Esi­tän, et­tä säh­kö­ve­roa alen­net­tai­siin por­ras­te­tus­ti. Eri­tyi­ses­ti har­vaan asu­tuil­la alu­eil­la, mis­sä säh­kö­verk­koa on pal­jon asi­a­kas­ta koh­den, on ko­ro­tus­pai­ne suu­ri. Por­ras­tet­tu säh­kö­ve­ro toi­si hel­po­tus­ta näi­den alu­ei­den asuk­kai­den säh­kö­las­kuun. Ruot­sis­sa vas­taa­va alu­eel­li­nen por­ras­tus on käy­tös­sä ku­lut­ta­jien säh­kö­ve­ros­sa”, Tiilikainen kirjoittaa.

Ministerin mukaan por­ras­tet­tua alen­nus­ta ei pidä kui­ten­kaan teh­dä ko­rot­ta­mal­la ve­roa kau­pun­geis­sa. Tiilikainen rahoittaisi muutoksen siten, että ener­gi­a­ve­ron pa­lau­tuk­sia yri­tyk­sil­le ei jat­kos­sa mak­set­tai­si fos­sii­li­ses­ta ener­gi­as­ta.

“Täs­tä sääs­ty­väl­lä sum­mal­la voi­tai­siin kat­taa ku­lut­ta­jien säh­kö­ve­ron alen­ta­mis­ta”, hän kirjoittaa.

LUE MYÖS: ”Katson kylmästi ne luvut” – Asiantuntijalta hyytävä arvio Suomen Caruna-kaupasta MOT:ssa

Tiilikainen ei täsmennä, millä aikataululla asiaa viedään työ- ja elinkeinoministeriössä eteenpäin. Eduskuntavaalit ovat jo ovella, sillä ne järjestetään huhtikuussa.

Sähkön siirtohinnoista on viime aikoina käyty vilkasta julkista keskustelua. Oppositiopuolue perussuomalaiset nosti marraskuussa eduskunnan kyselytunnilla esiin sähkön siirtohinnan. Kansanedustaja Teuvo Hakkarainen (ps) viittasi kysymyksessään multialaisen Matti Ronkaisen mielipidekirjoitukseen. LUE LISÄÄ: Sähkölasku 95 €, itse sähkön osuus 3 € – Ministeri sanoi suoraan: ”Valitettavasti joudumme maksamaan”

Ronkainen oli kertonut mielipidekirjoituksessaan saaneensa mökkinsä sähkölaskun kolmen kuukauden ajalta. Laskun summa oli 95 euroa, mutta sähköä oli kuitenkin mökillä kulutettu vain 2,96 euron edestä.

”Siis kolme prosenttia oli energiasta. Loput 97% oli veroja ja siirtomaksua”, Hakkarainen hämmästeli.

Kohonneiden siirtohintojen taustalla on eduskunnan vuonna 2013 tekemä päätös, ettei pitkiä sähkökatkoja saa tulla. Laki vel­voit­ti säh­kö­verk­ko­yh­ti­öi­tä käyn­nis­tä­mään mil­jar­dien eu­ro­jen in­ves­toin­nit.

“Totta kai kun investointeja tehdään, niille odotetaan myös tuottoa, ja valitettavasti me kuluttajat joudumme sähkön siirtohinnasta jatkossakin maksamaan”, sanoi Tiilikainen eduskunnassa marraskuussa.

LUE MYÖS: Kansanedustajalla selitys järkyttäville sähkölaskuille – ”Yritykset voivat siten nostaa maksuja”

Keskustalainen kansanedustaja Marisanna Jarva iloitsee Tiilikaisen ehdotuksesta.

“Tätä on odotettu sähkönsiirtohintojen pienentämiseksi!” hän kirjoittaa Facebookissa.

“Tämä näkyisi kuluttajien sähkölaskussa. Alueellinen sähkövero rahoitettaisiin poistamalla energiaveron palautukset yrityksiltä fossiilisen energian käytöstä, mikä edistää myös uusiutuvaa energiaa ja ilmastotavoitteita. Lopultakin ajamani tavoite etenee!” Jarva iloitsee.

LUE MYÖS: Hurjasta sähkölaskusta nousi jo äläkkä – Nyt tuli karu ennuste suomalaisille: Siirtohinnat vain nousevat