Epävarma maailmantilanne ja uusiutuva energiantuotanto lisäävät reservitarvetta, sillä erityisesti tuotannon vaihtelevuus haastaa sähköjärjestelmän tasapainoa. Tarjonnan hupenemisen vaikutukset näkyvät myös reservien hinnoissa.