Sähköyhtiöiden hinnoittelua valvova Energiavirasto kertoo saaneensa huomattavan paljon yhteydenottoja eräiden sähköverkkoyhtiöiden ilmoittamista siirtohintojen nousuista.

Ainakin Suomen suurin sähkönsiirtoyritys Caruna Oy ilmoitti asiakkailleen äskettäin rajuista sähkönsiirron hinnankorotuksista alueellaan. Siirtolaskun loppusumma nousee yhtiön jakelualueella keskimäärin 27 prosenttia ja Caruna Espoo Oy:n alueella keskimäärin 22 prosenttia.

– Itse en muista, että korotukset olisivat koskaan olleet korkeampia, sanoo Energiaviraston johtaja Veli-Pekka Saajo Iltalehdelle.

Virasto kertoo yleisesti tiedotteessaan, että se ei voi välittömästi ottaa kantaa verkkoyhtiöiden hinnoitteluun.

– Virasto valvoo siirtohinnoittelun kohtuullisuutta kokonaisuutena jokaisen verkkoyhtiön kohdalla. Valvonta tehdään jälkikäteen neljän vuoden valvontajaksoissa, virasto kertoo.

– Vuoden 2016 alussa alkaneen valvontajakson osalta päätökset tehdään vuonna 2020. Mikäli verkonhaltijan hinnoittelu ylittää Energiaviraston määrittämän kohtuullisen tason, ylijäämä hyvitetään asiakkaille seuraavan nelivuotiskauden hinnoittelussa, tiedote jatkuu.

Viraston koko tiedote täällä.

Caruna perustelee hintojen nousua omassa tiedotteessaan. Yhtiön mukaan sähkönjakeluverkko vaatii jatkuvaa kunnossapitoa ja uusimista.

– Uudistamme ja kehitämme sähköverkkoamme vuosittain noin 200 miljoonalla eurolla ja jatkamme parannustöitä sähkökatkojen vähentämiseksi myös tulevina vuosina, Caruna kertoo.

– Mittavista sähköverkon luotettavuutta parantavista toimenpiteistä johtuen korotamme siirtohintojamme maaliskuun alusta alkaen.

Myös Energiavirasto toteaa, että korotusten ”yleisenä taustana ovat siirtoyhtiöiden investoinnit siirtoyhteyksien ylläpitoon ja parannuksiin, investointien päämäärä on sähkömarkkinalain vaatiman toimitusvarmuuden saavuttaminen”.

Caruna on Suomen suurin sähkönsiirtoyritys ja se vastaa noin 650 000 yksityis- ja yritysasiakkaan sähkönsiirrosta Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomessa sekä Joensuussa, Koillismaalla ja Satakunnassa. Carunan omistavat suomalaiset eläkevakuutusyhtiöt Keva ja Elo sekä kansainväliset infrastruktuurisijoittajat.