Sairauspoissaoloista johtuva tekemätön työ käy yrityksille kalliiksi. Se aiheutti viime vuonna suurille suomalaisille yrityksille yli 2 500 euron kustannukset henkilötyövuotta kohden, ilmenee Terveystalon Tekemättömän työn vuosikatsauksesta.

Tekemätön työ maksoi vuosikatsauksessa analysoiduille suuryrityksille keskimäärin 6,13 prosenttia palkkasummasta. Kun tulokset suhteutetaan koko yksityisen sektorin kokoon, tekemätön työ maksoi suomalaisyrityksille 3,6 miljardia euroa, Terveystalo laskee.

Tekemätön työ tarkoittaa työtä, joka jää tekemättä työntekijän sairauspoissaolon vuoksi.

Työntekijöillä on enemmän poissaoloja kuin toimihenkilöillä. Ero on kuitenkin kaventunut huomattavasti kahden viime vuoden aikana.

”On tärkeää ymmärtää, että vaikka sairauspoissaoloista tulee aina muodostumaan kustannuksia, tekemätöntä työtä pystytään vähentämään merkittävästi. Työkyvyn kehittämisellä on koko Suomen kansantalouden mittakaavassa iso vaikutus”, Terveystalon työterveyden liiketoimintajohtaja Jens Jensen toteaa tiedotteessa.

Hänen mukaansa tuloksia syntyy pitkäjänteisellä työkyvyn johtamisella, työelämän kehittämisellä ja terveiden työpaikkojen rakentamisella.

Tilastokeskuksen työolotutkimuksen mukaan 62 prosentilla työllisistä on vuoden aikana vähintään yksi sairauspoissaolo.

Terveystalo uskoo, että ennaltaehkäisyn avulla voidaan saada aikaan merkittävät säästöt. Yhtiön analysoimissa yrityksissä ennaltaehkäisevän työterveyshuollon osuus työterveysmenoista on kasvanut yhdessätoista vuodessa noin 40 prosentista noin 50 prosenttiin.

Samaan aikaan näiden yritysten tekemättömän työn kustannukset ovat laskeneet keskimäärin 400 euroa henkilötyövuotta kohti. Terveystalo laskee, että jos kaikki suomalaiset yritykset ja julkiset työnantajat pääsisivät samaan lukuun, säästöä syntyisi 1,5 miljardia euroa vuodessa.

Yritykset kuntia anteliaampia

Terveystalo selvitti myös yhdessä eläkeyhtiö Kevan kanssa yksityisen ja julkisen sektorin henkilöstön työkyvyttömyyttä ja sen kustannusvaikutuksia.

Sairauspoissaolokustannukset ovat noin prosenttiyksikön suuremmat kuntaorganisaatioissa kuin yrityksissä. Ero johtuu vähäisemmästä sairauspoissaolojen määrästä.

Työkyvyttömyyden kustannukset olivat tarkastelluissa organisaatioissa keskimäärin 6,8 prosenttia palkkasummasta. Erot ääripäiden välillä ovat merkittäviä: kustannukset vaihtelivat kolmen ja 11 prosentin välillä organisaatioiden palkkasummasta.

Selvityksen mukaan yritykset investoivat työterveyteen huomattavasti enemmän kuin kuntaorganisaatiot. Kuntaorganisaatiot satsasivat työterveyteen keskimäärin 100 euroa henkilötyövuotta kohden, kun yrityksissä vastaava luku oli yli 300 euroa.

Kuntaorganisaatiot suosivat yrityksiä huomattavasti useammin osatyökyvyttömyyseläkkeitä.

”Tätä selittänevät eläkejärjestelmien erot, sillä osatyökyvyttömyyseläkkeet eivät aiheuta julkisessa eläkejärjestelmässä lainkaan työkyvyttömyyden kustannuksia”, Kevan palvelupäällikkö Toni Pekka toteaa tiedotteessa.

Kevan ja Terveystalon tutkimuksessa vertailtiin 63 kuntaorganisaation ja 62 yrityksen työkyvyttömyyden kustannuksia. Tarkastellut kuntaorganisaatiot työllistävät 400 000 henkilötyövuotta ja yritykset 48 000 henkilötyövuotta.

Vuosikatsauksessa tekemättömän työn hintaan on laskettu kaikki työnantajamaksut ja suorat kustannukset: sairauspoissaolojen aiheuttamat kustannukset, työtapaturmavakuutusmaksut, työkyvyttömyyseläkemaksut ja työterveyshuollon kustannukset Kela-vähennyksen jälkeen.