SAK ehdotti hallitusneuvottelussa malliaan, joka toisi sen mukaan lähes miljardin euron verotuotot.

SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukoranta kävi tiistaina kuultavana hallitusneuvotteluissa ja kertoi neuvotteluiden verotyöryhmälle SAK:n näkemyksen siitä, mihin suuntaan Suomen verotusta pitäisi viedä. Kun SAK toi esityksensä julki ennen vaaleja, saivat keskusjärjestön verotusaikeet kokoomuksen poliitikot äimistelemään, kuinka ”tarkoitus on verottaa kaikesta”. Nyt kokoomus on sivussa hallitusneuvotteluista.

LUE MYÖS: Kokoomus hurjistui verolinjauksesta: ”Tarkoitus on verottaa kaikesta. Ihan kaikesta”

SAK:n mukaan Suomen pitäisi varautua seuraavaan taantumaan, jotta pystyttäisiin elvyttämään ja torjumaan työttömyyttä. Tähän pitäisi pyrkiä ”vahvistamalla puskureita” veromuutoksilla. Lisäksi SAK esittää, ettei julkiseen talouteen aseteta tavoitteita, jotka estäisivät elvytyksen.

SAK esittää, että veroja kerättäisiin lisää 288 miljoonaa euroa listaamattomien yritysten osinkoverotuksen kiristämisellä, eli alentamalla listaamattoman yhtiön huojennetun osingon laskennassa käytettävää tuottoastetta nykyisestä kahdeksasta prosentista.

SAK hankkisi lisää verotuloja 141 miljoonaa euroa sukupolvenvaihdoshuojennuksen leikkaamisella ja 130 miljoonaa euroa yrittäjävähennyksestä luopumisella.

SAK arvioi, että verotulot kasvaisivat 130 miljoonalla eurolla, jos harmaata taloutta torjuttaisiin ottamalla käyttöön tyyppihyväksytyt kassakoneet.

Lisäksi listalla on kattava varallisuusvero (verotuottovaikutus +100 miljoonaa euroa), pysyvä solidaarisuusvero (+100 miljoonaa euroa), vuoden 2016 perintö- ja lahjaveroasteikon palauttaminen (+58 miljoonaa euroa) ja metsälahjavähennyksestä luopuminen (+13 miljoonaa euroa). Rahaa tulisi SAK:n mukaan sen mallilla lisää 960 miljoonaa euroa.

LUE MYÖS: SAK löi vaatimukset tiskiin: Veronkiristyksiä yli 600 miljoonalla eurolla – käyttöön uusi laaja varallisuusvero

Menoina SAK ehdottaa kiinteistöverotuksen huojennusta pienituloisille (-20 miljoonaa euroa) ja asuntokaupan varainsiirtoveron alentamista (-178 miljoonaa euroa).

Menojen jälkeen mallissa jäisi viivan alle 762 miljoonaa euroa, josta SAK olisi valmis käyttämään tarvittaessa 300 miljoona euroa pieni- ja keskituloisten verotuksen keventämiseen matalasuhdanteessa.

Haittaveroja SAK korottaisi maltillisesti toimintaympäristön salliessa ja saattaisi harkita uudestaan osakesäästötilin verotukea.

SAK:n listassa on kohtia, jotka ovat ristiriidassa hallitusneuvotteluissa olevan keskustan kynnyskysymysten kanssa. Keskusta on muun muassa asettanut ehdoksi hallitukseen menolle, ettei yrittäjien ja yritysten verotusta saa kiristää.

SAK:n pääekonomistin Ilkka Kaukorannan mukaan veropolitiikasta on aina vaikea päästä sopuun.

”Näkyy erilaisia tulonjakoon ja ideologiaan liittyviä eroja. Aina on hankalaa, mutta monipuoluehallituksia on saatu silti kasaan.”

Sdp:ssä on haluttu SAK:n tavoin poistaa yrittäjävähennys, ja sen vero-ohjelmassa on esitetty listaamattomien yritysten osinkojen kiristämistä.

”Osa esityksistämme on ollut demareilla. Useiden puolueiden kanssa löytyy yhteneväisyyksiä.”

LUE LISÄÄ HALLITUSNEUVOTTELUISTA: ”Täysin epärealistinen ajatus” – EK yrittää estää sdp:n esittämän lähdeveron

Kaukorannan mielestä nyt on tarpeen verottaa lisätuottoja valtion kirstuun.

”Linjamme on oltava nyt, että haetaan lisää verotuottoa, kun on lisämenoja, joita puolueet haluavat toteuttaa, ja on kestävyysvajetta.”

LUE MYÖS:

”Verotetaan kaikkea omaisuutta, jota ei nyt veroteta” – Vasemmistoliitto sanoo suoraan mistä repisi 2 miljardia

SDP julkaisi 12 kohdan listan: Näin verotusta tiukennettaisiin ja verovuotoja tukittaisiin

Antti Rinne hermostui talouskuripuheesta – Sipilä ja Orpo kuin yhdestä suusta: ”Myrkkyä”

Alla näkyy SAK:n ekonomistin Ilkka Kaukorannan Twitter-viesti vierailusta Säätytalolla ja järjestön veroehdotuksista.