Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK välttäisi työn verotuksen kiristämistä, mutta peruisi useita muuhun verotukseen tehtyjä kevennyksiä ja ottaisi käyttöön uuden, entistä laajemman varallisuusveron. SAK:n veronkiristykset tuottaisivat järjestön mukaan kaikkiaan peräti 662 miljoonan euron lisätulot valtiontalouteen.

SAK julkaisi seuraavan hallituskauden verotavoitteensa perjantaina. Keskusjärjestön tavoitteet tiivistyvät tiedotteen otsikkoon ”Verotuksen painopiste työstä pääomiin ja varallisuuteen”.

SAK:n mukaan työn verotuksen kiristämistä on vältettävä, ja pieni- ja keskituloisten ostovoiman turvaamiseksi tulisi tarvittaessa harkita veronkevennyksiä palkkatuloihin. Lisäksi SAK alentaisi asuntokaupan varainsiirtoveron yhteen prosenttiin työvoiman liikkuvuuden helpottamiseksi.

Muuten SAK tiivistäisi veropohjaa, mikä on myös oppositiopuolue sdp:n puheista tuttu linjaus. Tähän liittyy kolme selvää vaatimusta.

”Viime vaalikaudella luodut yrittäjävähennys ja metsälahjavähennys on lakkautettava.”

”Perintö- ja lahjaverotuksen sukupolvenvaihdoshuojennusta on leikattava.”

”Listaamattomien yhtiöiden osinkoverotus on nostettava lähemmäs yleistä osinkoverotusta.”

Lisäksi SAK painottaisi pääomien ja varallisuuden verotusta perumalla perintö- ja lahjaveron kevennyksen ja palauttamalla sen vuoden 2016 tasolle sekä luomalla uuden ”laajapohjaisen varallisuusveron”. Fiskaalisten syiden lisäksi tämän puolesta puhuu varallisuuserojen kasvun hillintä, SAK katsoo.

”Laajapohjainen varallisuusvero koskisi esimerkiksi pankkitalletuksia, osakkeita, rahastosijoituksia, yritysvarallisuutta, metsiä ja peltoja”, SAK kertoo.

Yli 100 000 euron sijoitusvarallisuuksiin kohdistettaisiin 0,1 prosentin vero, mikä tuottaisi SAK:n mukaan yli 100 miljoonaa euroa verotuloja.

Asunnot, kesämökit ja autot olisivat vapautettuja uudesta varallisuusverosta, koska ne ovat jo valmiiksi arvoon tai omistukseen kytkeytyvän verotuksen piirissä.

”Suomessa on jo nyt vuosittain kerättävä omaisuuden arvoon perustuva vero – eli kiinteistövero – mutta se koskee vain asuntoja, mökkejä ja muita kiinteistöjä. Sen sijaan osakkeet, talletukset, sijoitusrahastot, metsät ja pellot ovat vapautettu tällaisesta verosta. SAK haluaa ulottaa myös nämä omaisuuslajit varallisuusveron piiriin”, pääekonomisti Ilkka Kaukoranta perustelee blogissaan.

SAK kertoo, että sen veroesitykset tuottaisivat kaikkiaan 762 miljoonaa euroa lisää verotuloja. Tarvittaessa työn verotusta kevennettäisiin 300 miljoonalla eurolla, jolloin lisätuloja kertyisi noin 460 miljoonaa euroa.

Lisätuloista noin 130 miljoonaa euroa ei SAK:n laskelman mukaan tulisi suoranaisista veronkiristyksistä, vaan tyyppihyväksyttyjen kassakoneiden käyttöönotosta ja harmaan talouden torjunnasta.