SAK:n järjestöjohtaja Matti Tukiainen vaatii päättäjiltä konkreettisia keinoja harmaan talouden torjumiseksi. Tukiaisen mukaan harmaan talouden