Työehtojen heikentäminen ei ole ratkaisu koronakriisiin ja myös lomautushelpotusten väärinkäyttö on estettävä, esittää Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK tiedotteessaan.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Elorannan mukaan talouden jälleenrakennus vaatii satsauksia osaamiseen sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

”Finanssikriisi osoitti, että leikkauslistoilla ei saada kestävää kasvua aikaiseksi. Erityisen tärkeää on pitää huoli niiden ihmisten hyvinvoinnista, joiden toimeentulo on heikentynyt työn loppumisen tai vähenemisen, sairastumisen tai sairastumisriskin vuoksi”, Eloranta sanoo tiedotteessa.

SAK ja muut palkansaajajärjestöt ovat ehdottaneet työttömyysturvan määräaikaista korottamista 50 eurolla kuukaudessa, mikä keventäisi työttömien ja lomautettujen työntekijöiden taloudellista taakkaa.

Järjestöt ovat lisäksi esittäneet työttömyysturvan enimmäisaikalaskurin jäädyttämistä, palkkaturvan vahvistamista, palkkatuen uudistamista tukemaan työllisyyden nopeaa nousua ja yritystoiminnan alkamista sekä kuntien taloudellista tukemista, SAK kertoo.

”Lomautushelpotuksia käytetty hyväksi”

SAK peräänkuuluttaa väärinkäytösten estämistä koronapandemian vuoksi tehdyissä helpotuksissa työntekijöiden lomauttamiseen.

Työmarkkinajärjestöt sopivat heti koronakriisin alkuvaiheessa muun muassa lomautusten helpottamisesta ja nopeuttamisesta, jotta yritykset selviävät kriisistä.

”Valitettavasti jotkin yritykset ovat kuitenkin käyttäneet poikkeusmääräyksiä hyväkseen ja ilmoittaneet lomautuksista, vaikka todellisia tuotannollisia tai taloudellisia syitä niille ei ole. Tämä on ehdottoman tuomittavaa ja se on jatkossa estettävä”, Eloranta sanoo.

Pahimman kriisin helpotettua lomautuskäytäntöihin on ollut määrä hakea toimialakohtaisia ratkaisuja. Elorannan mukaan työehtosopimuksia työehtojen heikentämiseksi ei pidä avata, mutta paikallista sopimista voidaan hyödyntää yritysten tilanteen mukaan. Työnantajien direktio-oikeutta esimerkiksi lomien ja lomautusten osalta ei kuitenkaan pidä hänen mielestään lisätä.

Eloranta moittii myös kuntien kasvanutta intoa käydä yt-neuvotteluja lomautuksista ja irtisanomisista, koska palkanmaksuun tarvittavat varat on jo budjetoitu tälle vuodelle.

SAK:n hallitus muistuttaa työnantajia työsuojelun ja työturvallisuuden tärkeydestä koronaviruksen aiheuttamissa poikkeusoloissa.

"Työnantajalla on nyt erityinen velvollisuus hoitaa työpaikan työsuojeluasiat kuntoon yhdessä työntekijöiden, henkilöstön edustajien ja työterveyshuollon kanssa. Myös jaksamiseen liittyvät kuormituskysymykset on otettava vakavasti."