SAK haluaa uudistaa työttömyysturvan ja työttömien palvelut kokonaisuutena ja tarjoaa uudistustyön pohjaksi oman kannustavan työllistymisturvan mallinsa. Mutta miten se poikkeaa hallituksen nykyisestä aktivointimallista?

SAK:n mukaan järjestön kannustava työllistymisturva on yksinkertainen ja joustava työttömyyden aikainen toimeentuloturva, joka täydentää myös keikkatyötä tekevien toimeentuloa tarvittaessa.

Malli luottaa työttömään, mutta kannustaa samalla työntekoon, SAK sanoo.

Turvan toisena puolena SAK:n mallissa ovat niin sanotusti ”laadukkaat palvelut”, jotka tukevat työttömän työnhakua, kouluttautumista ja työkykyä.

”Työttömyysturvan ja työttömien palveluiden ongelmien paikkailu ei enää riitä. Suomen työttömyysturva on uudistettava seuraavalla hallituskaudella kokonaisuutena eikä vain pienissä paloissa, kuten tähän saakka on tehty”, SAK:n johtaja Saana Siekkinen painottaa.

Tärkein asia laadukkaan palvelun ylläpitämiseksi tulee kuitenkin tässä: ”Samalla työttömien palveluihin on sijoitettava lisää voimavaroja niin, että voimme saavuttaa palveluidemme laadussa Ruotsia ja Tanskaa. Työttömien työkyvystä ja osaamisesta on pidettävä huolta.”

Miten malli sitten poikkeaa hallituksen aktivoinnista? SAK kertoo pari esimerkkiä.

Hallituksen aktivointimalli:

Karenssin pituus on 60 päivää, jos työtön ei toteuta työllistämissuunnitelmaa sovitusti tai vähintään 30 päivää, jos työtön kieltäytyy suunnitelman laatimisesta tai tarkastamisesta.

Jos työtön laiminlyö velvoitteensa kaksi kertaa puolen vuoden aikana, etuus katkeaa kunnes työssäolovelvoite täyttyy.

SAK:n vaihtoehto:

Karenssit ovat aluksi lieviä, esimerkki Ruotsista. Ensimmäisellä kerralla varoitus. Toisella kerralla työnhakija menettää yhden etuuspäivän. Kolmannella kerralla 5 etuuspäivää. Neljännellä kerralla 10 etuuspäivää. Viidennellä kerralla työnhakija menettää päivärahan kokonaan ja työssäoloehto on täytettävä uudelleen.

Hallituksen aktivointimalli:

TE-toimisto lähettää kirjeitse ja sähköpostitse työtarjouksia, jotka eivät aina sovi työttömän ammattitaidolle. Myöhästyessään tapaamisesta tai laiminlyödessään tahattomasti työtarjouksen voi työtön menettää työttömyysetuutensa määräajaksi.

SAK:n vaihtoehto:

Kirjepostina saapuvia velvoittavia työtarjouksia ei enää tarvita, jos virkailija sopii työtarjouksista yhdessä työttömän kanssa työllistymissuunnitelman päivityksen yhteydessä. Tapaamisajoista ja muista sitovista velvoitteista on lähetettävä muistutukset automaattisesti tekstiviesteinä puhelimeen.

Luottamus kaiken a ja o

SAK korostaa mallissaan luottamista.

”Nykyisellään työtön voi menettää kuukauden tai kahden toimeentulon tahattoman laiminlyönnin vuoksi. Pelkkä varoitus ensimmäisellä kerralla riittää. Aktiivimalli on toinen esimerkki viime vuosien turhista muutoksista, jotka lisäävät pelkoa ja monimutkaistavat työttömyysturvaa”, Saana Siekkinen toteaa tiedotteessa.

Juha Sipilän (kesk) hallitus valmistelee toki parhaillaan aktivointimallia 2.0. Kuinka paljon uusi hallituksen malli poikkeaa SAK:n mallista, on vielä hieman epäselvää.

Selvää on se, että jonkun verran SAK:n nostamia epäkohtia uusia aktivointimalli tulee korjaamaan.