SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta arvostelee Suomenmaassa ja SAK:n sivuilla julkaistussa kirjoituksessaan, että aktiivimalli pikemminkin ajaa työtöntä kauemmaksi työllisyydestä kuin auttaa häntä työllistymään.

Suomenmaa on pääministeripuolue keskustan pää-äänenkannattaja. Eloranta arvostelee, että työttömyys nähdään Suomessa nykyisin ”yksilön vikana”, ”eikä yhteiskunnan vastuuta ja roolia haluta tunnustaa”.

”Samana päivänä kun arvostettu ja luotettu, osaava ja itseään johtava työntekijä jää työttömäksi, luottamus häneen loppuu. Tilalle tulee kontrollia ja pakkoa, rangaistuksia ja holhousta.”

Kontrollilla, pakolla ja rangaistuksilla Eloranta viittaa työttömyysturvan aktiivimalliin, jolla Juha Sipilän (kesk) hallitus patistaa työttömiä töihin, yrittäjiksi ja työllisyystoimien pariin. Jos työtön ei täytä aktiivisuusvelvoitteitaan, työttömyysturvaa leikataan 4,65 prosenttia kuussa.

”Aktiivimalli ei toimi. Se on työttömyysturvan leikkuri, eikä juuri muuta. Se syventää työttömän taloudellista ahdinkoa ja langettaa syyllisyyden viitan niiden ylle, jotka eivät syystä tai toisesta pysty aktiivisuusehtoa täyttämään. Muserrettu, syyllistetty ihminen ei ole lähempänä työllistymistä, vaan kauempana. Tätä ei nähtävästi kyetä ymmärtämään”, Eloranta arvostelee keskustan lehdessä.

Eloranta nostaa kirjoituksessaan esille myös Helsingin Sanomien tekemän niukkuuskyselyn, jolla kerättiin suomalaisten tuntoja ja kokemuksia pienituloisuudesta ja köyhyydestä.

”Sivistysvaltion mittana on pidetty sitä, miten huolehdimme heikoimmassa asemassa olevista. Tämän kyselyn tulosten perusteella voi vähintäänkin sanoa, että parantamisen varaa on. Kuluva hallituskausi on ollut sekä taloudellisesti että kohtelun näkökulmasta vaikea monille pienituloisille ja työttömille”, Eloranta toteaa.