Paikallinen sopiminen näyttää kasvattaneen suosiotaan. Kahden viime vuoden aikana 64 prosentilla SAK:laisista työpaikoista on tehty paikallisia sopimuksia. Määrä on kasvanut viidellä prosenttiyksiköllä vuodesta 2016.