Pääministeri Petteri Orpon (kok) hallituksen esitys henkilöön liittyvän irtisanomisperusteen heikentämisestä on kansainvälisten sopimusten vastainen, sanoo Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:n lakimies Anu-Tuija Lehto järjestön verkkosivuilla.