”Euroon luottaminen oli suurin ammatillinen virheeni”, aloittaa Hans-Olaf Henkel kannanottonsa Financial Timesissa.

Saksan teollisuuden kattojärjestön ex-johtaja kertoo kirjoituksessaan, miksi hän – entinen euron puolestapuhuja – on kääntynyt yhteisvaluuttaa vastaan, ja esittää samalla oman ratkaisunsa Euroopan kriisille. Henkelin mielestä Suomen, Saksan, Itävallan ja Hollannin tulisi jättää euro ja perustaa oma yhteisvaluuttansa.

Henkel on yksi 50 saksalaisesta yritysjohtajasta, jotka ovat vieneet Kreikan tukipaketin laillisuuden tutkittavaksi Saksan perustuslakituomioistuimeen.

Pään kääntymiselle on Henkelin mukaan kolme syytä. Ensimmäinen on se, että poliitikot ovat hänen mielestään rikkoneet kaikki Maastrichtin sopimuksen eli EU:n perustussopimuksen lupaukset euron koossa pitämisen takia.

Henkel luettelee: Kreikka otettiin euromaaksi poliittisista syistä (taloudellisia perusteita vastaan), EU-maiden on annettu ylittää budjettialijäämän sallittu raja (3 prosenttia suhteessa BKT:hen) toistuvasti ja euromaat alkoivat sopimusten vastaisesti kantaa vastuuta toistensa veloista Kreikan tukipaketin myötä.

Toinen syy on se, että euro on mahdollistanut holtittoman velanoton. Esimerkiksi Kreikka sai liian halpaa lainarahaa, koska se pystyi käyttämään hyväkseen Saksan alhaista korkotasoa.

Kolmanneksi Henkel katsoo euron erottavan Eurooppaa sen sijaan, että se yhdistäisi. Ristiriitoja on sekä rahaliiton sisällä että euromaiden ja ei-euromaiden välillä.

Euroalueen toimia velkakriisin ratkaisemiseksi Henkel pitää ”kipulääkkeinä”. Jos kaikki ovat vastuussa kaikkien veloista, loppujen lopuksi kukaan ei ole vastuussa, hän katsoo.

–Poliitikot tulevat kilpailemaan siitä, kuka hyötyy eniten toisten kustannuksella. Seuraus on selvä: lisää velkaa, korkeampi inflaatio ja matalampi elintaso, hän maalailee.

Myöskään George Soroksen ehdottama ”suunnitelma B”, Kreikan päästäminen maksukyvyttömyyteen hallitusti, ei kelpaa Henkelille. Pian sama tilanne olisi edessä Portugalissa, Espanjassa, Italiassa ja jopa Ranskassa, hän uskoo.

Henkelin mielestä paras ratkaisu olisi, että Itävalta, Saksa, Hollanti ja Suomi – euroalueen AAA-luottoluokituksen maita jokainen – jättäisivät euron ja perustaisivat oman yhteisvaluuttansa.

–Jos tämä suunniteltaisiin ja toteutettaisiin varovaisesti, se voisi toimia: halvempi euro parantaisi jäljelle jäävien [Etelä-Euroopan] maiden kilpailukykyä ja saisi niiden talouden kasvuun, Henkel kirjoittaa.

Suomen ja muiden ”pohjoisten” maiden viennille arvokkaampi valuutta olisi haitta, mutta inflaatio puolestaan laskisi.

–Jotkut ei-euromaat saattaisivat liittyä tähän rahaliittoon, Henkel lisää viitaten todennäköisesti etenkin Britanniaan ja Ruotsiin.

Uuden, pohjoisen yhteisvaluutan käyttöönotto edellyttää muutaman ongelman ratkaisemista, Henkel katsoo. Hänen mielestään pankit tulisi vakauttaa kansallisella tasolla jopa niin, että valtio ottaa ongelmapankit haltuunsa väliaikaisesti. Lisäksi Suomen, Saksan ja kumppaneiden tulee erostaan huolimatta luovuttaa ”merkittävä osuus” tukipaketteihin myöntämistään rahoista Kreikan ja Portugalin jälleenrakentamiseen.

–Koska suuri osa tästä rahasta on jo menetetty, tämä on hyväksyttävä hinta ulospääsystä, Henkel laukoo.

Lisäksi yhteisvaluutalle tulisi perustaa uusi keskuspankki – perustuen Saksan keskuspankkiin.

–Johtajan ei tarvitse olla saksalainen eikä uutta valuuttaa tule kutsua D-markaksi, Henkel lisää.

Henkelin mielestä suunnitelma ei ole helppo toteuttaa, mutta:

–Meidän pitää keksittyä pelastamaan Eurooppa, ei euro.

Henkel uskoo, että suunnitelmalle voisi yllättäen löytyä tukea etelästä, jossa ”äänestäjät alkavat kyllästyä” saksalaisten määräilyyn.

–Sekä pohjoiselle että etelälle on parempi saada ongelmallinen loppu kuin loputtomasti ongelmia, Henkel lopettaa vapaasti käännettynä.