Hallituksen aikeet keventää pienten yritysten irtisanomisperusteita saa kovaa ryöpytystä SAK:sta. Keskusjärjestön lakimies Paula Ilveskivi nimittää kaavailtua uudistusta ”pärstäkerroinpykäläksi”. Pahimmillaan se voi tuoda potkut saaneelle 90 päivän karenssin työttömyysetuuteen, Ilveskivi tulkitsee blogissaan.

Työ- ja elinkeinoministeriö sai viime viikolla valmiiksi lakiluonnoksen, joka tähtää työllistämiskynnyksen alentamiseen alle 20 henkilöä työllistävissä yrityksissä. Laki sallisi työntekijän irtisanomisen nykyistä vähäisemmillä perusteilla. Työministeri Jari Lindström (sin.) perustelee toimia sillä, että irtisanomisten keventäminen helpottaa työllistämistä, ja suurin osa työpaikoista syntyy pieniin yrityksiin.

SAK: n Ilveskivi kiinnittää huomiota uuden lakiehdotuksen irtisanomispykäliin, joissa perusteeksi riittää ”työnantajan ja työntekijän välistä luottamussuhdetta horjuttava tai työnantajan tai työyhteisön toimintaa vaikeuttava epäasiallinen käyttäytyminen”.

–Esityksen perusteluissa epäasiallista käyttäytymistä kuvataan muun ohella ilmaisulla ”työyhteisön työilmapiirin myrkyttyminen”. Esityksen mukaan tämä voisi olla peruste työsopimuksen irtisanomiselle, jos ongelmia ei kyetä muin toimin ratkaisemaan, Ilveskivi nostaa esille.

Hän huomauttaa, että työilmapiirin ongelmat voivat olla moninaisia ja myös seuraus johtamisesta, työn järjestelyistä tai itse työstä.

–Hallituksen ehdotus näyttää täysin väärältä lääkkeeltä ongelmiin, joihin se sitä tarjoaa, SAK:n lakimies kirjoittaa blogissaan.

–Sen sijaan, että alle 20 työntekijää työllistävien työpaikkojen työsuojelua ja työterveyshuoltoa ja työpaikan johdon sekä esimiesten tukea kehitettäisiin, hallitus esittää irtisanomisen helpottamista työpaikan ilmapiirin parantamiseksi. Epävarmaksi kuitenkin jää, kohdistuuko irtisanominen ongelman aiheuttajaan vai siihen työntekijään, joka herkemmin reagoi työpaikan ongelmiin, hän jatkaa.

Sen lisäksi, että ”pärstäkerroinpykälä” asettaa irtisanomisen edellytykset ”kaltevalle pinnalle”, se Ilveskiven mukaan heikentää irtisanottavien työntekijöiden toimeentuloturvaa.

–Irtisanomisen lainmukaisuuden arviointi olisi siten erilainen riippuen siitä, työllistääkö irtisanova työpaikka vähemmän kuin 20 työntekijää. Irtisanomissuojan lisäksi näissä työpaikoissa työskentelevät työntekijät joutuisivat tosiasiallisesti heikompaan asemaan myös sosiaaliturvan osalta, kun henkilöperusteisesti irtisanomisesta seuraa 90 päivän karenssi työttömyysturvaan, Ilveskivi arvioi.

–Työttömyysturvalaissa säädetään työstä eroamisen ja erottamisen vaikutuksesta työttömyysturvaetuuteen siten, että jos työnhakija on itse aiheuttanut työsuhteen päättymisen, hänellä ei ole oikeutta työttömyysetuuteen 90 päivän ajalta työsuhteen päättymisen jälkeen, ellei hän ole todisteellisesti riitauttanut irtisanomista, SAK:n lakimies selventää nykyistä työttömyysturvalakia.

LUE MYÖS:

Pienten yritysten irtisanomisehtojen keventäminen etenee – Ministeri: Syy yksinkertainen, suurin osa työpaikoista syntyy niihin