Hallitus on sitoutunut työllisyyden vahvistamiseen ja on valmis myös vaikeisiin toimiin tavoitteensa saavuttamiseksi, pääministeri Sanna Marin (sd) ilmoitti eduskunnassa valtiopäivien avajaiskeskustelussa tiistaina.

”Työllisyystavoitteen saavuttaminen on tärkeää julkisen talouden tasapainotavoitteen saavuttamiseksi hallitusohjelman mukaisesti. Hallitus ei sulje mitään työllisyyttä parantavaa keinoa tarkastelun ulkopuolelle. Olemme myös valmiita tekemään vaikeita päätöksiä”, Marin sanoi esittelypuheessaan.

Hallituksen on kyettävä osoittamaan 30 000 uutta työllistä vastaavat toimenpiteet vuoden 2020 budjettiriiheen mennessä.

”Toimien valmistelu on edennyt asetettujen askelmerkkien mukaisesti. Osan toimenpiteiden valmistelu on pitkällä. Hallitus on sitoutunut valmistelemaan myös lisätoimia, jotta tavoitteeseen päästään”, Marin kuvasi tilannetta.

Marin kertoi, että hallitus tuo näillä valtiopäivillä eduskunnalle 212 esitystä ja 12 selontekoa, ”joilla viemme Suomea yhdessä eteenpäin”. Hallituksen työn keskiössä on hänen mukaansa tavallisten ihmisten arjen parantaminen.

Työllisyystoimien lisäksi pääministeri mainitsi hallituksen tärkeimpinä toimina muun muassa perhevapaauudistuksen, vanhustenhoidon henkilöstömitoituksen, ilmastonmuutostoimet sekä oppivelvollisuuden pidentämisen.

”Emme enää elä ajassa, jossa nuori voi työllistyä ja pärjätä elämässään pelkällä perusasteen koulutuksella. Kolmessa vuosikymmenessä Suomesta on kadonnut 600 000 työpaikkaa, joihin on riittänyt perusasteen koulutus. Pelkän perusasteen käyneiden työllisyysaste on noin 40 prosenttia. Useampi heistä on siis työelämän ulkopuolella kuin töissä”, Marin sanoi.

”Siksi tuomme eduskunnalle esityksen, jolla korotetaan oppivelvollisuusikää 18 ikävuoteen. Tavoitteena on varmistaa, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa vähintään toisen asteen koulutuksen.”

Hän vetosi lopulta oppositioon.

”Päätänkin puheeni yhteistyöhön. On luonnollista, että hallitus ja oppositio ovat erimielisiä monista asioista, mutta emme kuitenkaan kaikesta. Niissä kysymyksissä, joissa on löydettävissä yhteistä näkemystä tai jotka vaativat yli vaalikautista valmistelua, kannattaa pyrkiä yhteistyöhön”, Marin sanoi.

LUE MYÖS:

Kokoomuksesta kova vaatimus

Oppositiossa on epäilty etenkin hallituksen työllisyystoimia ja epäillään yhä. ”Niitä odotellessa”, huudettiin Marinin mainitessa työllisyystoimet.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän johtaja Kai Mykkänen ilmoitti, että ”tänä keväänä hallituksen on käännettävä suuntaansa tai erottava”.

”Kysymys ei ole enää siitä, miltä osin hallitusohjelma jää toteutumatta. Kyse on siitä, että nykymenolla hallitus tekee enemmän päätöksiä, jotka vähentävät työpaikkoja kuin lisäävät niitä”, Mykkänen sanoi.

LUE MYÖS:

Mykkänen myönsi, että ”tarvitsemme perhevapaauudistuksen” ja ”tarvitsemme ikäihmisille tuhansia hoitajia lisää”.

”Yhtä selvää on, että tällaiset uudistukset huutavat rinnalleen aktiivisen työvoiman määrää lisääviä päätöksiä, vaikeitakin. Edellisten kolmen vuoden aikana työssä käyviä saatiin 120 000 lisää. Tunnustettujen asiantuntijoiden arvioiden mukaan Rinteen hallituksen päätökset taas vähentävät työssä olevien määrää tuhansilla ja sama pätee valitettavasti myös Marinin hallituksen tänä talvena julkistamiin ehdotuksiin. Näin ei voi jatkua”, Mykkänen sanoi.

Mykkäsen mukaan esimerkiksi kokoomuksen vaihtoehtobudjetin linja tarkoittaisi koviakin työllisyystoimia, ”mutta se olisi tarkoittanut kymmenien tuhansien työttömien nousua omille jaloilleen töihin ja sitä, että olisitte voineet palkata ne kiireesti kaivatut tuhat opettajaa rehellisesti pysyvillä menolisäyksillä”. Mykkänen arvosteli hallituksen niin sanottuja kertaluonteisia menolisäyksiä, joilla muun muassa palkataan opettajia vuoteen 2023 asti.

”Minuahan te ette usko, mutta uskokaa riippumattomia asiantuntijoita. Professoreista koostuva talouspolitiikan arviointineuvosto julkaisi juuri vuosiraporttinsa. Arviointineuvoston mukaan työpaikkoja lisäävät päätökset olisi kannattanut tehdä ensin. Neuvoston mukaan hallituksen tulevaisuusinvestointien pakettia voidaan pitää harhaanjohtavasti nimettynä, koska sen sisältö ei muistuta investointeja. Neuvoston mukaan on epätodennäköistä, että 75 prosentin työllisyystavoite saavutetaan ilman työmarkkinoiden rakenteiden uudistamista”, Mykkänen lateli hallitukselle.

LUE MYÖS: