Siivousalalla tapahtuu laajaa ja usein systemaattista työntekijöiden hyväksikäyttöä. Usein se kohdistuu turvapaikanhakijoihin, jotka ovat haavoittuvassa asemassa. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat laajassa selvityksessään.

Lehden mukaan monen siivousfirman liiketoimintamalli käytännössä rakentuu ihmisten hyväksikäytölle. Sen mukaan poliisi epäilee erään yrityksen johtokaksikkoa ihmiskaupasta, kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä, törkeästä kirjanpitorikoksesta ja törkeästä velallisen epärehellisyydestä. Yritys siivosi kouluja ja päiväkoteja muun muassa Espoossa, Tampereella, Keravalla ja Helsingissä.

Jutun mukaan siivoojia hyväksikäyttävät yritykset ovat saaneet sopimuksia sekä yrityksiltä että kunnilta. Ne ovat pystyneet jatkamaan toimintaansa pitkään ja käytännössä ilman seuraamuksia. Kunnat ovat valinneet kilpailutuksissaan palveluntuottajat alhaisimman hinnan perusteella.

Juttu on herättänyt paljon keskustelua Twitterissä. Esimerkiksi palvelualojen ammattiliiton PAM:n puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen kirjoittaa, ettei hän valitettavasti yllättynyt jutusta. PAM on ehdottanut jo aiemmin keinoja, joilla voisi puuttua jutussa esiteltyihin epäkohtiin.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kirjoittaa, että tilanteen korjaamiseksi tarvitaan lainsäädäntömuutoksia ja viranomaisten resurssien vahvistamista.

”Tilanne suomalaisilla työmarkkinoilla on täysin kestämätön, kun työntekijöiden hyväksikäyttöä esiintyy näin laajasti ja systemaattisesti”, hän sanoo.

Marin väläyttää kanneoikeutta keinona puuttua epäkohtiin.

”Hallitus haluaa parantaa työmarkkinoilla heikoimmassa asemassa olevien asemaa. Konkreettisia parannuksia kuten valvontaviranomaisten riittäviä keinoja puuttua alipalkkaukseen ja muihin epäkohtiin tarvitaan. Työvoiman hyväksikäytön pitäisi olla työnantajalle niin suuri taloudellinen riski, ettei se kannata. Nyt näin ei ole. Myös ammattiliitoille pitää antaa tehokkaampia keinoja puuttua epäkohtiin. Kanneoikeus olisi tällainen keino.”

Suomen ammattiliittojen keskusjärjestön SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukoranta esittää ratkaisuksi muun muassa alkipalkkauksen kriminalisointia ja työsuojeluviranomaisten resurssien ja toimivaltuuksien lisäämistä.

Opetusministeri, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson kirjoittaa, että toimenpiteitä tarvitaan sekä valtakunnallisesti että kunnallisesti.

F-Securen hallituksen puheenjohtaja ja enkelisijoittaja Risto Siilasmaa kirjoittaa, että hänen on todella vaikea ymmärtää, että tällaista tapahtuu. ”Vastenmielistä, rikollista ja halveksuttavaa.”

Keskuskappakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi kirjoittaa, että Keskuskauppakamari alkaa miettiä, miten julkinen sektori sekä palveluita hankkivat yritykset voisivat varmistua alihankkijan asioiden kunnialla hoitamisesta.

Helsingin Sanomat huomauttaa, että siivousalalla on myös yrityksiä, jotka toimivat oikeudenmukaisesti. Haastatellut siivoojat kertoivat, että heidän oikeuksiaan kunnioitetaan esimerkiksi Coorissa, RTK:ssa, Lassila & Tikanojassa, ISS Palveluissa, Siskon Siivouksessa ja Leo Cleanissa.

Lue seuraavaksi: