Kela on toistaiseksi selviytynyt tukihakemusten käsittelystä hyvin, pääjohtaja Outi Antila arvio Skype-yhteyden kautta pidetyssä tiedotustilaisuudessa.

”Puhelinpalvelun kapasiteetti on kolminkertaistettu. Puhelimessa voi varata ajan toimistoon, sinne pääsee, jos on tarpeen. Yli 70 prosenttia asiakkaista asioi verkossa.”

Pääministeri Sanna Marin (sd) moitti Kelaa siitä, että toimipisteitä oli ilmoitettu suljettavaksi vastoin hallituksen ohjeita. Antilan mielestä kyseessä on väärinkäsitys, joka saattaa perustua Kelan epäselvään tiedottamiseen.

”Suomen noin 300 palvelupisteestä 54 on pois käytöstä, osittain syynä on se, että pisteissä on siirrytty ajanvarukseen. Kaikissa toimistoissa ei pystytä takaamaan turvaväliä vuoroaan odottaville asiakkaille. Viisi kuudesosaa toimipisteistä on käytössä.”

Koronaepidemia lisää suomalaisten Kela-tuen tarvetta miljardilla eurolla.

”Etuusmenot nousevat miljardi euroa tai enemmän, jos etuuksia lisätään tai epidemia ja sen seurauksena tullut talouskriisi jatkuvat pitkään. Työttömyysturvassa on jo nähtävissä piikki, kun osa lomautuksista tuli voimaan kuun vaihteessa.”

Kelan toimintamenot kasvavat kymmenen prosenttia, koska hakemusten käsittelyyn tarvitaan lisää työntekijöitä. Menot ovat normaalisti 500 miljoonaa euroa vuosittain.

Kela arvioi saavansa kevään aikana 130 000 uutta työttömyyskorvaushakemusta sekä 90 000 uutta hakemusta sekä yleiseen asumistukeen että toimeentulotukeen.

”Hakemusmäärät ovat vielä olleet kohtuullisia, olemme kyenneet toimimaan määräaikojen puitteissa. Tilanne ei ole kauan näin, vaan joudumme priorisoimaan tukia. Kaikissa oloissa on turvattava toimeentulotuki, asumistuki ja työttömyystuki.”

”Asiakaspalvelussa on tarve lisätä tuhat henkilötyövuotta kesän yli. Kelassa on 7500 ihmistä, joista aika moni on käsitellyt etuushakemuksia. Osan lisätarpeesta voimme hoitaa sisäisin siirroin. Hallitus on jo antanut meille valtuudet laajoihin lisärekrytointeihin”, Antila kertoo.

Työttömyysturvapäätös on lain mukaan tehtävä 30 päivässä ja toimeentulotukipäätös seitsemässä päivässä. Jos hakemuksia tulee kymmeniä tuhansia lyhyessä ajassa, käsittelyajat venyvät väkisin.

Kela maksoi viime vuonna erilaisia etuuksia 15 miljardia euroa.

Koronaepidemian aikana on tullut uusia etuuksia, muun muassa yrittäjille maksettava väliaikainen työmarkkinatuki.