Isojen ratahankkeiden suunnittelu liikahti tiistaina eteenpäin, kun talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi asiaa. Kyseessä oli nytkähdys, suuremmat villat jäivät vähiin.

Nyt linjattiin vain suunnittelua ja sen rahoitusta, paljolti tutuilla pelimerkeillä. Mahdollisen rakentamisen rahoitus on aivan eri mittaluokan kysymys.

Neuvottelut alkavat kuntien ja muiden mahdollisten toimijoiden kanssa Turun tunnin juna -hankeyhtiön sekä pääradan Suomi-rata-hankeyhtiön perustamiseksi. Yhtiöiden tehtävänä on hankkeiden suunnittelu.

Mahdolliset investointipäätökset isojen ratahankkeiden rakentamisesta, saati lapioiden iskeminen maahan ovat vielä kaukana horisontissa.

Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin (sd) totesi näyttävän siltä, että nykyinen hallitus ei ehdi tekemään rakentamispäätöksiä.

"Ihan johtuen siitä, että hankkeet eivät ole siinä suunnitteluvaiheessa, että rakentamispäätöksiä voitaisiin tehdä", Marin sanoi tiedotustilaisuudessa.

Pienemmistä palasista päätöksiä voi tulla nopeammin.

"Tällä hetkellä voitaisiin tehdä rakentamispäätös esimerkiksi Espoon kaupunkiradasta, se on suunniteltu kokonaisuus", Marin sanoi.

Hankeyhtiöiden perustaminen edellyttää, että niihin tulee omistajiksi valtion lisäksi myös muita hankkeesta hyötyviä julkisyhteisöjä tai julkisesti omistettuja yhteisöjä. Kuntien lisäksi esimerkiksi lentokenttäyhtiö Finavia voisi olla mahdollinen osallistuja.

Jos neuvottelut tuottavat tulosta, niin valtiolla on valmius pääomittaa hankeyhtiöistä Suomi-rataa 76,5 miljoonalla eurolla ja Turun tunnin junaa 38,25 miljoonalla.

"Tämä summa koostuu Pohjolan Rautateissä olevasta 100 miljoonan kokonaisuudesta ja sen lisäksi se koostuu myös kehittämisrahoituksesta, Marin sanoi.

Monet raidehankkeiden vaikutusalueella olevista kunnista ovat pontevasti ajaneet niitä. Tässä kohtaa niiltä odotetaan ihan tuntuvaa europottia valtion rahoituksen jatkoksi.

Suomi-radan suunnittelukustannusten arvio on kokonaisuudessaan noin 150 miljoonaa euroa. Turun tunnin junan jäljellä olevaksi suunnittelukustannukseksi on arvioitu noin 75 miljoonaa euroa.

Kolmas iso raidehanke on itärata. Liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistänyt arviolta ensi keväänä valmistuvan selvityksen itäradan linjauksesta.

Päätöksiä asiassa voidaan tehdä, kun selvitys valmistuu. Tiedotustilaisuudessa kysyttäessä jääkö itärata nyt muiden jalkoihin, Marin huomautti itäradan osalta aikataulun olevan eri. Ratalinjausta ei vielä tiedetä.

"Tämänpäiväinen päätös ei missään nimessä tarkoita sitä, että itäinen yhteys olisi unohdettu", Marin sanoi.