Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksen työllisyyslääkkeeksi tarjoilema palkkatuki tuskin auttaa tuomaan työvoimapulasta kärsivälle palvelualalle merkittävää määrää lisää työntekijöitä, ilmenee palvelualojen yrityksille tehdystä kyselystä.

Paltan, Kaupan liiton ja Finanssiala ry:n teettämän kyselytutkimuksen mukaan palkkatuki auttaisi ainoastaan kuutta prosenttia yrityksistä palkkaamaan kouluttamattoman työntekijän.

”Myös palveluyrityksissä tarvitaan korkeaa osaamistasoa, eikä osaamisvajetta voida paikata palkkatuella. Siksi se ei ole ratkaisu työllisyyden nostoon palvelualoilla, joihin suurin osa uusista työpaikoista syntyy”, sanoo Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto tiedotteessa.

Lue seuraavaksi:

1,3 miljoonaa suomalaista työllistävät palvelualat tarvitsevat lisää työvoimaa, ja järjestöjen mukaan tämän hetken avoimista työpaikoista 72 prosenttia on palvelualoilla. Kyselyn mukaan sopivien työntekijöiden rekrytoiminen on kuitenkin vaikeaa useammalle kuin joka toiselle kasvavalle yritykselle ja noin 40 prosentille kaikista palvelualojen yrityksistä. Kyselyn mukaan rekrytointien suurin ongelma on se, ettei työnhakijoiden osaaminen vastaa yritysten tarpeita.

Palta, Kaupan liitto ja Finanssiala esittävätkin palkkatukeen suunnitellun lisärahoituksen ohjaamista osaamisen kehittämiseen ja jatkuvaan oppimiseen palvelualojen työpaikkojen täyttämisen vauhdittamiseksi. Jatkuvaa oppimista voitaisiin järjestöjen mukaan tukea esimerkiksi digitaalisella alustalla, joka tarjotaan sopivaa täydennyskoulutusta.

Myös nykyistä palkkatukea järjestöt rukkaisivat. Järjestöt ehdottavat, että palkkatuen saamisen edellytyksissä siirryttäisiin työpaikkakohtaisuudesta toimipaikkakohtaisuuteen ja ettei yritysten tarvitsisi tarjota osa-aikaisille lisätyötä tilanteissa, joissa vaikeasti työllistettävä henkilö työllistetään palkkatuella.

Lisää aiheesta:

Oikaisu 2.3. kello 15.40: Korjattu otsikon sitaatti: ”Osaamisvajetta ei voi paikata palkkatuella”.