Valtiovarainministeriö asetti asiantuntijatyöryhmän selvittämään mahdollisuuksia ottaa käyttöön viiden prosentin lähdevero osinkoveroista vapautetuille yhteisöille. Hanke perustuu pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitusohjelmaan.

Viiden prosentin lähdevero voisi mahdollisesti tulla muun muassa sijoitusrahastoille, vakuutusyhtiöille ja yleishyödyllisille yhteisöille, kuten ammattiyhdistyksille ja säätiöille.

Lisäksi työryhmä selvittää, voitaisiinko ulkomaisten rahastojen ja muiden verovapaiden yhteisöjen kiinteistösijoituksista saamista voitoista periä ”kohtuullista veroa”.

Etujärjestö Finanssiala ry on antanut lähdeveroon liittyvää kovaa kritiikkiä. Finanssialan johtaja Lea Mäntyniemi kertoi torstaina, että järjestön kanta lähdeveroon ilmenee sen viime vuonna laatimasta muistiosta.

Muistion mukaan lähdeverotus kohdistuisi viime kädessä rahastojen tuoton kautta ”yli miljoonaan suomalaiseen” rahastosijoittajaan.

”Heistä suuri ja kasvava joukko on tavallisia palkansaajia”, kerrotaan Finanssialan muistiossa.

Muistiossa nähdään muitakin ongelmakohta, kuten mahdolliset vaikutukset eläkemaksuihin.

”Mikäli työeläkeyhtiöt joutuisivat osinkojen lähdeverotuksen kohteeksi, se pienentäisi eläkejärjestelmän tuottoja ja loisi lisäpaineita eläkemaksujen korotukseen.”

Hallitusohjelman kirjauksessa kerrotaan, että mahdollisen osinkoveron johdosta tieteen, taiteen, kulttuurin ja liikunnan rahoituksen kokonaistaso ei laske.

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaoston puheenjohtaja, kansanedustaja Pia Viitanen (sd) piti asian etenemistä tärkeänä.

”Ulkomaiset sijoittajat saavat Helsingin pörssin yhtiöiden vuosittain maksamista yli 10 miljardin euron osingoista noin puolet. Niistä miltei kaikki kertyy rahastoille ja muille toimijoille, jotka eivät maksa tuloista veroa Suomeen. Asettamalla maltillinen lähdevero näille verovapaille osingoille voisimme saada jopa satoja miljoonia verotuloja joka vuosi”, Viitanen kertoi torstaina tiedotteessa.

Lue seuraavaksi: