Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan valmistelussa on hallituksen esitys, joka koskisi koronatilanteen takia pois töistä jääneitä suomalaisia.

”Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki epidemian vuoksi palkatta töistä poissa olevalle maksettavasta väliaikaisesta tuesta”, kerrotaan hanketta koskevassa tilannekuvauksessa.

Tilannekuvauksen mukaan etuutta maksettaisiin ulkomailta Suomeen saapuville henkilöille, jotka on ohjattu koronavirusepidemian torjumiseksi karanteenia vastaaviin olosuhteisiin ja jotka tästä syystä ovat ansiotyöstään palkattomasti poissa.

Lakia sovellettaisiin 16. maaliskuuta 2020 alkaen. Hallitus linjasi 16. maaliskuuta, että ulkomailta henkilöt ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin.

Lain tarkoituksena on myös korvata vanhemmalle aiheutuvaa palkan menetystä ja turvata toimeentuloa silloin, kun vanhempi on noudattanut hallituksen poikkeusolojen suosituksia koronavirusepidemian torjumiseksi.

Hankkeen kuvauksen mukaan korvaus annettaisiin ”varhaiskasvatuksessa olevan tai perusopetuksen lähiopetukseen myös poikkeusolojen aikana oikeutetun lapsen hoidosta kotona”.

Ilmeisesti siis korvausta voisivat saada muun muassa päiväkotilapsien, esikoululaisten ja 1.–3. luokan lapsien vanhemmat, jotka ovat jääneet palkatta kotiin hoitamaan lapsiaan koronatilanteen vuoksi.

Hallituksen suositus on se, että myös varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja 1.–3.-luokilla olevat lapset pysyvät kotona, jos siihen on mahdollisuus.

Sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies Eve Ojala kertoi, ettei mahdollisen korvauksen suuruudesta, kustannuksista tai muistakaan yksityiskohdista ole kerrottavissa vielä tietoja.

”Valmistelu on vasta käynnissä, joten mitään varmaa ei etuuden sisällöstä voida sanoa. Tarkoitus on antaa hallituksen esitys lähiaikoina, mahdollisesti ensi viikolla”, Ojala kertoi.

Ojalan mukaan sosiaali- ja terveysministeriö ja hallitus tiedottanevat etuudesta lähiaikoina, kunhan asiasta on päätetty poliittisesti.

Lain on määrä olla voimassa ensi elokuun loppuun saakka.