Yli puolet Suomessa energiaan suunnatuista koronakriisin elvytysrahoista on mennyt fossiilisten energianlähteiden käyttöä edistäviin kohteisiin huolimatta hallituksen tavoitteesta, jonka mukaan elvytystoimet tukisivat Suomen irtautumista fossiilisista polttoaineista.

Energy Policy Trackerin kansainvälisen vertailun mukaan Suomi on suunnannut 58 prosenttia energian tuotantoon ja kulutukseen vaikuttavista elvytysrahoista niin sanottuun fossiilitalouteen ilman päästövähennysehtoja. Vertailussa on otettu huomioon erilaiset tukimuodot, kuten suorat tuet, lainojen takaukset ja pääomittaminen.

”Fossiilitalouden” saamaan summaan on laskettu mukaan muun muassa lentoyhtiö Finnairin lainojen valtiontakaus ja pääomitus, varustamo- ja risteily-yhtiöiden tuet sekä teiden kunnostukseen ja ylläpitoon suunnattu rahoitus. Etenkin lento- ja laivaliikenne kulkevat Suomessa yhä valtaosin fossiilisilla polttoaineilla.

Suuri osa summasta onkin kulunut lentoyhtiö Finnairin pelastamiseen. Ilmaston kannalta kestävää elvytystä esillä pitänyt Sitra laskee, että ilman Finnairiin tukia fossiilienergian osuus energiaelvytyksestä olisi noin kymmenen prosenttia.

Vastaavasti puhtaaseen energiaan on vertailun mukaan suunnattu 29 prosenttia elvytysrahoista. Tähän joukkoon kuuluvat muun muassa raideliikenteen ja kevyen liikenteen hankkeiden rahoitus, tuulivoimaluvituksen vauhdittaminen ja sähköautojen latausinfran avustukset. Mukaan on laskettu myös tuki Suomen akkuklusterin kehittämiseen ja Suomen Malmijalostukselle akkukemikaalien valmistamiseen.

Loput rahoista on laskettu muu energia -kategoriaan, johon kuuluu asuntorakentamisen korkotukivaltuus.

”Vaikka Suomi on vahvasti sitoutunut kestävään elvytykseen, tähänastisista varoista suuri osa on valunut suoraan tai epäsuorasti fossiilitalouteen”, arvioi vanhempi neuvonantaja Oras Tynkkynen Sitrasta.

Sanna Marinin (sd) hallitus linjasi huhtikuussa toisen lisätalousarvion ja kehysriihen yhteydessä, että ”taloutta elvyttävät toimet ja julkisen talouden kestävyyttä vahvistavat toimenpiteet suunnitellaan ja valitaan niin, että ne tukevat myös hallituksen hiilineutraaliustavoitetta, irtautumista fossiilisista polttoaineista ja siirtymää hiilivapaaseen kiertotalouteen hallitusohjelman mukaisesti”.

Vihreänä poliitikkona tunnetun Tynkkysen mukaan lento- ja laivaliikenteen tuille voi poikkeuksellisessa tilanteessa nähdä perusteluja, mutta puhtaan energian saamat elvytysrahat jäävät niistä jälkeen.

Kansainvälinen vertailu osoittaa, että muun muassa Yhdysvallat, Britannia, Kanada ja Etelä-Korea ovat käyttäneet 70 prosenttia tai enemmän energiaelvytyksestään fossiilisiin energianlähteisiin perustuvaa taloutta.

Sen sijaan Saksa, Ranska, Kiina ja Intia ovat ohjanneet fossiilisen energian kulutusta tukeviin kohteisiin pienemmän osuuden energiaelvytyksestä kuin Suomi.

Vertailun taustalla on kanadalainen ajatuspaja International Institute for Sustainable Development. Luvut on kerätty virallisista lähteistä ja luokiteltu yhtenäisesti sen jälkeen.

Lue lisää: