Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus esittää uutta noin 30 miljoonan euron avustusta asuinrakennusten öljylämmityksestä luopumiseen.

Avustusta myönnetään 4 000 euroa pientalon öljylämmitysjärjestelmää kohti, kun pientalossa siirrytään öljylämmityksestä kaukolämpöön, maalämpöpumppuun tai ilma-vesilämpöpumppuun, ja 2 500 euroa, kun pientalossa siirrytään öljylämmityksestä muihin lämmitysjärjestelmiin.

Ympäristöministeriön arvioiden mukaan pientalon öljylämmityksen vaihtaminen vesikiertoiseen sähkölämmitykseen maksaa 4 500 – 6 500 euroa, sähköpatterilämmitykseen 5 200 euroa – 8 000 euroa, ilma-vesilämpöpumppuun 9 000 euroa – 19 000 euroa ja maalämpöön 13 000 euroa – 29 000 euroa. Kaukolämpöön siirtymisen tyypilliset kustannukset ovat ministeriön mukaan 9 000 euroa – 16 000 euroa.

”Ajatus on, että korvataan osa remontista, muttei kokonaan”, ympäristöministeriön hallitusneuvos Kirsi Martinkauppi kertoi.

Taustalla on Marinin hallituksen hallitusohjelman kirjaus, jonka mukaan fossiilisen öljyn käytöstä lämmityksessä luovutaan asteittain 2030-luvun alkuun mennessä.

Lämmitysenergia Yhdistyksestä on annettu kovaa kritiikkiä hallituksen tavoitteelle. Yhdistyksen mukaan aikataulu aiheuttaa kohtuuttoman paineen öljylämmittäjille, joista enemmistö on eläkeikäisiä, joiden varat eivät riitä vaadittuun remonttiin.

”Nyt ei ole kyse siitä, että jonkun pitäisi tehdä kallis remontti väkisin. Tämä on lisätalousarviokirjaus, jolla haluamme lisätä sitä, että ihmiset lähtisivät vapaaehtoisesti korjaamaan. En osaa vielä sanoa, millainen systeemi on kymmenen vuoden päästä, koska tämä valmistelu on alussa”, Martinkauppi sanoi.

Öljylämmitteisten talojen omistajista suurin osa yli 60-vuotiaita

Lämmitysenergia Yhdistyksen erityisasiantuntija Eero Otrosen mukaan lisätalousarvioon sisältyvä tuki öljylämmityksestä luopumiselle ei tuo merkittävää muutosta.

”Öljyalan näkövinkkelistä näemme, että on turhaa ponnistelua uhrata verorahaa tällaiseen. Sillä saavutetaan vähän.”

Otrosen mukaan pientalojen öljylämmityksen aiheuttama hiilidioksidipäästö on alle kaksi prosenttia Suomen vuosittaista fossiilisista hiilidioksidipäästöistä.

”Vihreillä on paljon poliittisia intressejä öljylämmityksen alasajossa ja sen vuoksi tätä ajetaan kuin käärmettä pyssyyn.”

Otronen kertoo, että noin 130 000 asuintaloa lämmitetään öljyllä ja niiden omistajista 70 prosenttia on yli 60-vuotiaita.

Lämmitysenergia Yhdistyksen mukaa öljylämmitteisessä omakotitalossa lämmitysmuodon vaihto voi maksaa 10 000 – 20 000 euroa. Kustannukset riippuvat siitä, minkä kokoinen ja ikäinen talo on kyseessä ja mihin lämmitysmuotoon ollaan siirtymässä.

10 000 euron kustannuksilla laskettuna muutostyö 130 000 asuintaloon maksaisi 1,3 miljardia euroa.

Öljyllä lämmittäjien määrä on jo oleellisesti vähentynyt tällä vuosituhannella, Otronen huomauttaa.

”Lämmitystapamuutoksen ovat tehneet ne, joille se on ollut järkevää ja joilla on ollut siihen varaa. Jäljellä on kanta, jossa on pieni kulutus sekä iäkkäät asukkaat, joilla ei ole varaa tehdä muutosta, vaikka valtio kannustaisi siihen 10 – 15 prosentin tuella. Mistä he saavat sen loppuosan 15 000 euroa?”

Öljyllä lämmitettävien omakotitalojen rahallinen arvokin voi olla usein vähäinen, mikä ei ole omiaan innostamaan kalliiseen remonttiin.

”Ne ovat usein rintamiestaloja pitkin maakuntia.”

Lämmitysenergia Yhdistys on lämmityslaiteasennuksia tekevien liikkeiden urakoitsijajärjestö, jossa on mukana myös alalla toimivia laitevalmistajia, maahantuojia ja energiantoimittajia sekä LVI-suunnittelijoita.

”Ilmastokriisin ratkaisemiseksi on välttämätöntä irtautua fossiilisista polttoaineista. Vauhditamme nyt sekä pientalojen että julkisten rakennusten siirtymistä öljystä kestävämpiin lämmitysmuotoihin kuten maalämpöön. Samalla luodaan työtä - energiaremonttien tukeminen on tutkitusti tehokas kestävän talouden elvytyksen väline”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr) kertoi tiistaina.